fbpx

EDD w Zagwiździu

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

Data zakończenia:

11 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Sobota 10 września

Zapraszamy na V Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka organizowany na terenie Zagwiździa oraz ścieżek przyrodniczych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z uroczystym rozdaniem nagród w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza.

Niedziela 11 września

W godz. 13.00 – 20.00 zapraszamy do zabytkowej huty w Zagwiździu. W programie m.in.:

● godz. 14.00 – rekonstrukcja historyczna bitwy z udziałem Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej

● wystawa z okazji 25. odbudowy zabytkowej Huty Żelaza (1989-2014) – eksponowana
w Regionalnej Sali Muzealnej

● wystawa okolicznościowa zbiorów o tematyce sakralnej – prezentacja starych modlitewników i „świętych” obrazków należących do mieszkańców gminy

● ścieżka edukacyjno – promocyjna w byłej odlewni obrazująca proces działalności Huty Żelaza oraz aspekt historyczny założenia kolonii fryderycjańskiej, jaką jest sołectwo Zagwiździe. Ścieżka przedstawia cykl produkcyjny z wyszczególnieniem ówczesnej myśli technicznej – utworzenie złożonej infrastruktury z kanałami wodnymi oraz wszelkimi urządzeniami hydrotechnicznymi, napędzającymi tok produkcji siłą wody), Młotownia, magazyn przy Młotowni.

● gra terenowa „Poznaj zabytki Zagwiździa”.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Gmina Murów darzona od lat zaufaniem władz wojewódzkich w kwestii popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego zainicjowała m.in. pod formułą Fryderycjańskich Dni Kultury szereg imprez przywołujących pamięć o XVIII-wiecznej lokalnej historii i świetności epoki fryderycjańskiej związanej w szczególności z rozwojem przemysłu hutniczego. Dni kultury  organizowane są w kompleksie zabytkowej, XVIII-wiecznej Huty Żelaza w sąsiedztwie strefy szczególnej ochrony konserwatorskiej wioski, w której obrębie znajduje się piękny, parafialny Ogród Botaniczny. Stanowiąc dzisiaj istotny komponent dziedzictwa materialnego, ogród posiada bogatą architekturę krajobrazu z licznymi rzeźbami i aranżacjami terenu. Różnorodne gatunki drzew, krzewów (głównie różaneczniki) oraz kwiatów, typowych dla ogrodów śródziemnomorskich, są tutaj zadomowione, a całe piękno i splendor, ogród posiada dzięki zaangażowaniu grupy parafian, którzy systematycznie poświęcają swój wolny czas ciągle go upiększając. Turyści i osoby zainteresowane lokalną historią poznają cenne zasoby zabytkowe Zagwiździa dzięki grze edukacyjnej pt. „Poznaj zabytki Zagwiździa”, która podczas dni kultury organizowana jest w towarzystwie wprawionych lokalnych przewodników. Miejsce mają również rekonstrukcje historyczne bitew i wydarzeń, wystawy oraz występy sceniczne mieszkańców i zaproszonych gości. Koncepcja Fryderycjańskich Dni Kultury podejmuje się jednocześnie tematyki zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, jak i jego wykorzystania w celu propagowania idei szacunku wobec przeszłości. Wydarzenie to może  stanowić krok w kierunku zgody i wzajemnego zrozumienia wśród wielokulturowego społeczeństwa obszaru dzisiejszego województwa opolskiego.

 

Organizator:

Urząd Gminy w Murowie

46-030 Murów, ul. Dworcowa 2, tel. 77 4214034

e-mail: ug@murow.pl, www.murow.pl, www.zagwizdzie.pl

 

Partner:

Rada Sołecka w Zagwiździu

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

Data zakończenia:

11 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Regionalna Sala Muzealna

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Urząd Gminy w Murowie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.