fbpx

EDD w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program:

11.00 – 15.00 – wyplatanie płotu z chrustu w zagrodzie z Kopci, połączone ze zbieraniem wywiadów etnograficznych dotyczących ogrodzeń i przemian krajobrazu wiejskiego

13.00  – 15.00 – prezentacja wyników obozu badawczego poświęconemu współczesnym zagrodom wiejskim, panel dyskusyjny o współczesnym krajobrazie wsi w szkole z Trzebosi

16.00 – msza św. w rycie trydenckim w kościele p.w. św. Marka z Mielca-Rzochowa

18.00 – koncert Jacka Hałasa ,,Duchowy pejzaż dawnej wsi” w kościele p.w. św. Marka z Rzochowa

19.30 – wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej ,FotoSzopa” połączony z potańcówką i warsztatami prowadzonymi przez Alicję i Jacka Hałasów

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej to urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku. Prezentujące kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Na niemal 30 hektarach eksponowanych jest ponad 80 obiektów architektury drewnianej. Są wśród nich chałupy, budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, kurniki), stodoły, spichlerze, maneż, bróg, budynki przemysłów wiejskich, jak młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia i garncarnia, wreszcie budynki użyteczności publicznej – szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół p.w. św. Marka Ewangelisty. Do najstarszych obiektów należy m.in.: spichlerz dworski z Bidzin z 1784, chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Mielca-Rzochowa postawiony w 1842 r. Budynki przedstawione zostały w ich naturalnych relacjach i środowisku podobnym do tego, które im kiedyś towarzyszyło. Znajdują się w naturalnym pejzażu przydomowych ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk i pastwisk, stawów, otoczone nadrzeczną zielenią i lasem. Większość wnętrz mieszkalnych
i gospodarczych urządzonych jest sprzętami właściwymi dla danego miejsca i czasu, które jednocześnie opowiadają o codziennych zajęciach domowych – pieczeniu chleba, tkaniu płótna czy wyrobie butów.  Obiektem otwartym w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa będzie kościół pw św. Marka z Mielca-Rzochowa. Jest to jednonawowa drewniana świątynia  z niewielkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ma ona konstrukcję zrębową. Jej ściany zewnętrzne są oszalowane, a dach pokryty gontem. W ołtarzu głównym z 2 poł. XVIII w. umieszczone są rzeźby barokowe śś. Stanisława i Wojciecha z 1 poł. XVIII w., a także obraz przedstawiający św. Marka, pochodzący prawdopodobnie z 2 poł. XIX w. Na wyposażenie świątyni składają się także cztery ołtarze boczne: jeden rokokowy z przełomu XVIII i XIX w., dwa klasycystyczne z 1878 r. i jeden z XX w. ufundowany przez rzochowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, ponadto chrzcielnica z 2 poł. XIX w.
Podczas demontażu budynku odkryto XIX-wieczne malowidła na płótnach, którymi wyłożone było wnętrze kościoła, natomiast w prezbiterium na deskach stropu dostrzeżono malowidło przedstawiające Świętą Trójcę. Odnowione płótna pokrywają już ściany prezbiterium. Tego typu dekoracja wnętrza zachowała się w niewielu kościołach w Polsce.
Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, która została zbudowana w 1930 r. W Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Kościół pełni swoją pierwotną funkcję – są w nim odprawiane msze św. w rycie trydenckim. Park Etnograficzny jest miejscem, które ze swej natury prowokuje do myślenia o krajobrazie i jego przemianach. W czasie tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa chcielibyśmy zachęcić naszych zwiedzających do refleksji nad związkami między pejzażem a kulturąi nad tym, jaki krajobraz odziedziczyliśmy po przodkach i jaki zostawiamy następnym pokoleniom.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Wolska 36
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96, 17 744 54 92
e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie, koncert, inne

Lokalizacja:

Organizator

Nazwa: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.