fbpx

EDD Krasienin 2019. U progu II Rzeczypospolitej

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

14:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Nasza impreza jest skierowana do społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Każdy uczestnik będzie mógł rozszerzyć wiedzę o przeszłości małej i dużej Ojczyzny nie tylko z czasów II Rzeczypospolitej. W tym roku uroczyste obchody EDD Krasienin 2019 łączymy z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Program EDD Krasienin 2019:

 

1. Obrazki z życia codziennego lubelskiej prowincji z okresu Odrodzonej Rzeczypospolitej.
2. Spotkanie ze strażakami w celu przybliżenia początków kształtowania się Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie z okresu międzywojennego.
3. Koncert Chóru Męskiego Bas Canto z Niemiec. Chór zaprezentuje wiązankę pieśni patriotycznych z czasów walk o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
4. Konkursy towarzyszące Dniom Dziedzictwa:
-multimedialny: „Jak zostały ukształtowane granice II Rzeczypospolitej?”.
-plastyczny: „Kurier pocztowy wczoraj i dziś”.
5. Wystawy: „Niematerialne Lokalne Dziedzictwo Kulturowe”, prace literackie uczniów do konkursów organizowanych przez Towarzystwo Regionalne Gminy Niemce pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” oraz wystawa prezentująca prace uczniów wykonane do tematu „Kurier pocztowy wczoraj i dziś”.

 

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

14:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
Kolonia Krasienin 39
21-025 Niemce

woj. lubelskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
  • Współorganizator: Parafia Rzymskokatolicka w Krasieninie
  • Współorganizator: Dom Nasutów
  • Współorganizator: Agroturystyka „U Grażki” w Nasutowie
  • Współorganizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krasieninie
  • Współorganizator: Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

Osoba kontaktowa: Ewa Kołtunik

Telefon: 509-198-544

E-mail: ewakoltunik@gmail.com

WWW: http://zskrasienin.pl/wp/

Informacja o organizatorze:

Już od 2008 roku Szkoła w Krasieninie włącza się w obchody EDD, które stały się imprezą środowiskową. Przy jej organizacji podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami, a także z członkami społeczności lokalnej, którzy są zainteresowani odkrywaniem dziejów małej ojczyzny.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.