fbpx

Dzień otwarty w Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

Data zakończenia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika
  • 13.30-16.30 zwiedzanie wystawy czasowej Ludzie, miejsca, pamiątki, wydarzenia. Jubileusz 200. Diecezji sandomierskiej oraz wystawy stałej Wszystko dla Boga – wszystko dla Ojczyzny!

Muzeum mieści się w gotyckim domu ufundowanym przez Jana Długosza historyka i kronikarza Polski, arcybiskupa Lwowa prezentujące niezwykłą kolekcję sztuki i pamiątek historycznych, patriotycznych.

W dniu 26 kwietnia została otwarta wystawa zatytułowana: 200 lat Diecezji Sandomierskiej – Ludzie, Miejsca, Pamiątki, Wydarzenia, Wspomnienia. Jest to wspólna inicjatywa dwóch sandomierskich muzeów: Muzeum Diecezjalnego i Muzeum Okręgowego. Wystawa składa się z dwóch części. Ekspozycja mieszcząca się w Muzeum Okręgowym ukazuje historię 200 lat Diecezji Sandomierskiej przez pryzmat wybitnych diecezjan związanych z ziemią sandomierską. Ekspozycja urządzona w dwóch pomieszczeniach w Domu Długosza  jest próbą monograficznego ujęcia historii diecezji sandomierskiej, poprzez ukazanie sylwetek biskupów sandomierskich oraz wydarzeń religijnych, patriotycznych i kulturalnych (kurator Urszula Stępień).   W trzeciej sali zaprezentowano zdjęcia pana Mariana Grzybowskiego, współczesnego fotografika z Niska, który przez kilka ostatnich lat dokumentował ważniejsze wydarzenia duszpasterskie i społeczne oraz zwyczaje religijne kultywowane na terenie diecezji. Ta część wystawy nosi tytuł „Nasza diecezja cząstką Kościoła świętego”.

W centralnej części wystawy zaprezentowano bullę Ex imposita nobis, z 30 czerwca 1818 r., którą papież Piusa VII powołał do istnienia diecezję sandomierską. Pokazana na wystawie mapa ukazuje granice utworzonej diecezji sandomierskiej, które pokrywały się z zasięgiem województwa sandomierskiego wdobie Królestwa Polskiego  i obejmowały sto dziewięćdziesiąt osiem parafii, dla których naturalną granicę stanowiły rzeki Wisła, Pilica, Czarna i Góry Świętokrzyskie. Do godności biskupiej wyniesiono Szczepana Hołowczyca, w imieniu którego władzę w diecezji objął biskup pomocniczy Aleksander Dobrzański. Odbył on ingres do katedry sandomierskiej w dniu 8 września 1819 roku. Biskup Hołowczyc do Sandomierza nie przybył, gdyż został arcybiskupem warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego. Drugim ordynariuszem sandomierskim został prefekt apostolski w Egipcie, a następnie gwardian sandomierskiego klasztoru reformatów Adam Prosper Burzyński. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. napisane jego ręką kazanie w języku arabskim. Biskup Burzyński organizował od podstaw nowo erygowaną diecezję sandomierską. Biskupowi Józefowi Michałowi Juszyńskiemu przyszło sprawować posługę w niełatwych czasach powstania styczniowego. Zwiedzający mogą zobaczyć na wystawie liczne pamiątki patriotyczne, a wśród nich unikatowy eksponat związany z losem powstańców: Szkatułkę z drewna, która należała do ks. Konstantego Piwarskiego, proboszcza Filipinów w Studziannie, zesłanego w 1863 r. na Syberię. Otrzymał ją od kolegów przebywających razem z nim na zesłaniu. Eksponowane są także zabytkowe księgi pochodzące z klasztorów skasowanych przez władze carskie. Wystawa przypomina wiele ważnych wydarzeń: Wystawę rolniczo-przemysłową, otwartą w Sandomierzu  w 1911 r. przez bpa Mariana Ryxa, na której ujawnił się  wielki duch patriotyczny wiernych diecezji.  Wystawa w Domu Długosza przypomina także różne działania konserwatorskie, które zostały ukazane jako symbol wielowiekowej ciągłości mecenatu i troski duchowieństwa o zabytki sztuki kościelnej. Bardzo trudno opowiedzieć bogatą historię diecezji na kilkunastu planszach, czy tylko poprzez pewien zbiór eksponatów, dlatego pragniemy, aby wystawa inspirowała zwiedzających do poznawania historii  kościoła partykularnego.

 

Kontakt:

Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

ul. Jana Długosza nr 9, 27-600 Sandomierz

Tel. 158332670

dom.dlugosza@gmail.comwww.domdlugosza.sandomierz.org

 

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

Data zakończenia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.