fbpx

"Dziedzictwo wspólne czy osobne"

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

14:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wspólne czy osobne? Jakie jest dziedzictwo ukryte w przestrzeni? Zapraszamy na spacer, wykład i grę terenową, podczas których przyjrzymy się różnym aspektom odczuwania dziedzictwa jako naszej tożsamości.

Wspólne czy osobne? Czy będziemy identyfikować się z danym miejscem, jeśli do jego powstania dołożyli się „inni” niż my?
Zduńska Wola – miasto, w którego budowę urbanistyczno-administracyjno-samorządową znaczący wkład miała społeczność żydowska. Podczas tegorocznej edycji EDD zapraszamy na:

14.00 – 15.00
SPACER – po miejscach, które są silnie związane z przestrzenią Zduńskiej Woli, są częścią wizerunku miasta. Poznamy historię i cel ich powstania, szukając odpowiedzi na pytanie czy są one dobrem wspólnym czy odrębnym. Otworzymy dla mieszkańców pozostałości po zabudowaniach religijnych, które na co dzień nie są dostępne.

15.00 -16.00
WYKŁAD – dotyczący różnych aspektów traktowania przestrzeni i historii Zduńskiej Woli jako wspólnego, bądź odrębnego dziedzictwa.

16.00 – 17.30
GRA TERENOWA
Gra terenowa ma na celu przybliżyć uczestnikom historię rozwoju miejsca, w którym mieszkamy, z perspektywy różnych etapów historycznych i ludzi, którzy ją tworzyli.
To, co wyróżnia „wCzasy” to, narracja. Po zakątkach Zduńskiej Woli prowadzą nas historyczne postaci, które naprawdę żyły w naszym mieście. Możemy więc „spotkać” nie tylko założyciela miasta – Stefana Złotnickiego, ale też inne osoby, które będą miały dla nas do wykonania pewne misje. Poproszą nas m.in. o: pomoc w zakupach na dawnym Rynku, pomoc w budowie Synagogi, dostarczenie zdjęć dla uczennicy przedwojennego gimnazjum, ułożenie alibi dla więzionego żołnierza Armii Krajowej.

Wspólna zabawa ma przede wszystkim zwrócić uwagę jak dane miejsca zmieniały swoje przeznaczenie lub nazwy i na to, jak wspólnota różnorodnych ludzi tworzyła jedno miasto.

Wydarzenie w cyklu:

80. rocznica likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli

Cykl uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z akcją „Reinhardt” przeprowadzoną w Zduńskiej Woli. W jego ramach odbędą się wystawy, spacery oraz wykłady.

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

14:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

ul. Złotnickiego 7

woj. łódzkie

Organizator

Nazwa: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Osoba kontaktowa: Gabriela Górska

Telefon: 438234843

E-mail: kancelaria@muzeumzdunskawola.pl

WWW: https://www.muzeumzdunskawola.pl

Informacja o organizatorze:

W Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola gromadzone są głównie archiwalia związane z XIX-wiecznym, przemysłowym i rzemieślniczym rodowodem Zduńskiej Woli.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.