fbpx

Dziedzictwo regionu - zabytkowe kościoły Warmii i Mazur

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

08:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

23:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Dziedzictwo regionu – zabytkowe kościoły Warmii i Mazur” to tytuł wystawy wirtualnej udostępnionej na stronie Archiwum Państwowego w Olsztynie (https://olsztyn.ap.gov.pl/) w ramach 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Na wystawie prezentujemy 20 archiwalnych fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie. Fotografie, wykonane przede wszystkim z myślą o planowanych pracach konserwatorskich, prezentują stan zachowania kościołów z terenu Warmii i Mazur.
Na zdjęciach utrwalono zmiany zachodzące w architektonicznym i jednocześnie społeczno-kulturowym krajobrazie poszczególnych miejscowości (nowe budynki, ruiny obiektów, które po wojnie nie doczekały się odbudowy, nowe ulice, sklepowe szyldy, zmiany w najbliższym otoczeniu obiektów sakralnych). Archiwalne fotografie w dobitny sposób ukazują, że mimo zmieniającej się rzeczywistości, historycznych burz i zawirowań, znaczenie istotnych dla życia lokalnych społeczności obiektów nie uległa zmianie. Pozwalały oswoić i udomowić nieznaną przestrzeń, dawały szansę na nawiązanie relacji, wymianę doświadczeń, wspomnień, dzielenie się smutkami i radościami. Kościoły, przydrożne kapliczki, cmentarze stanowiły trwałe i niezmienne elementy, wokół których koncentrowało się bogate życie mieszkańców.

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

08:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

23:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wydarzenie on-line

Lokalizacja:

Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie

Osoba kontaktowa: Marta Zbrzeźniak

Telefon: 517 178 569

E-mail: mzbrzezniak@olsztyn.ap.gov.pl

WWW: https://olsztyn.ap.gov.pl/

Informacja o organizatorze:

Archiwum Państwowe w Olsztynie należy do sieci archiwów państwowych, nad którymi nadzór sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Olsztynie to jedno z 30 krajowych archiwów regionalnych, które przechowują materiały historyczne dotyczące dziejów regionu.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.