fbpx

DZIEDZICTWO REGIONÓW - SESJE OTWARTE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Data rozpoczęcia:

19 września 2017

wtorek

Data zakończenia:

20 września 2017

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Lokalna Organizacja Turystycznej w Spale zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Spale oraz w Dniach Otwartych organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚĆ POLAKÓW
REGIONY W EUROPIE
(19-20 września 2017 r.)

Wobec dynamicznie zmieniających się warunków cywilizacyjno-kulturowych regiony nadal są wyrazem tożsamości europejskiej. Działania skoncentrowane wokół nich wydają się być szansą dla ochrony dziedzictwa europejskiego. W tym roku zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji naukowej w ramach następujących zagadnień:

  • relacje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu unikatowości regionów;
  • migracja a wielokulturowość – adaptacja regionów do ruchu ludności i wpływ na transformację przestrzeni;
  • turystyka i rekreacja a ochrona zasobów europejskiego dziedzictwa;
  • krajobraz ponowoczesny Europy – szanse i zagrożenia dla regionów.

 

20 września odbędą się sesje otwarte dla młodych naukowyców pod hasłem:

DZIEDZICTWO REGIONÓW – DOBRE PRAKTYKI DLA SPAŁY

Podczas Sesji Otwartych (godz. 10.00-16.00) w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa młodzi naukowcy (studenci ostatniego roku studiów II stopnia, doktoranci), przedstawią walory szeroko pojętego dziedzictwa regionów, przykłady dobrych praktyk, które w przyszłości staną się inspiracją dla strategii rozwojowych Spały.

Szczegółowy program spotkania dostępny na stronie:

https://konferencjawspale.wordpress.com/

 

Fot. Seweryn Malawski

 

Kontakt:
Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
tel. 81 531-96-72
konferencjawspale@wp.pl

Data rozpoczęcia:

19 września 2017

wtorek

Data zakończenia:

20 września 2017

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Hotel Mościcki**** Resort & Conference w Spale

woj. łódzkie

Organizator

Nazwa: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE, LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA w SPALE

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.