fbpx

„Dziedzictwo przyrody nieżywionej w Pruszkowie”

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

9.09.2017, godz. 16.00–18.00

MUZEUM  DULAG 12 SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA  KULTURY POWIATU  PRUSZKOWSKIEGO

zaprasza na imprezy – historyczne spacery edukacyjne przygotowane w ramach udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2017 przez Powiat Pruszkowski.

Dziedzictwo przyrody nieżywionej w Pruszkowie” edukacyjny spacer historyczny poświęcony geointerpretacji obiektów przyrody nieożywionej – dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego w strefie zurbanizowanej Pruszkowa.                         

Autorami i geointerpretatorami spaceru będą prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska          i dr Ryszard Zabielski.

Podczas spaceru mowa będzie o czasach, kiedy  na  terenie obecnego Pruszkowa rozprzestrzeniała się pokrywa grubego lodu oraz o procesach geologicznych, które w głównej mierze odpowiedzialne były za dzisiejszy kształt rzeźby terenu; nie zabraknie informacji o osadach i ich zróżnicowanej genezie oraz o formach, w których te osady występują. Autorzy pokażą uczestnikom spaceru i zinterpretują genezę wszystkich tych form przyrody nieożywionej, które świadczą o przeszłości geologicznej miasta. Autorzy wykażą, że miasto cechuje georóżnorodność, dzięki której istnieje potencjał do kształtowania interesującego wizerunku miasta oraz jego zrównoważonego rozwoju.

Spacer przebiegać będzie na trasie:

1. Głaz narzutowy na Pl. Bersohna (nr 6 na mapce)

2. Głaz narzutowy przed budynkiem ZUSu, ul. Stalowa (3)

3. Stare kamienice tzw. „Dzielnicy Milionerów” (Krzyczkowski 2009),
zbudowane z cegły (D)

4. Głaz narzutowy przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokszt. i Sport.
w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2 (2)

5. Ujęcie wody z pokładów oligoceńskich, ul. Jasna (L)

6. Głaz narzutowy ul. Prusa, na wysokości ul. Lalki (4)

7. Niewielkie stawy w Parku Żwirowisko czyli dawne „glinianki hrabiego” (G)

8. Gabiony w Parku Żwirowisko (dawnych glinianki hr. Potulickiego) (P)

(ewent.    9. Macewy kirkutu przy ul. Lipowej (jeśli będzie można wejść na teren kirkutu; T)

10. Ujęcie wody z pokładów czwartorzędowych przy ul. Prusa (z głębokości
29,5 m ppt) (O)

11. Ściany zewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego (S)

12. Grota Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przed Kościołem Św. Kazimierza (B)

13. Plac Jana Pawła II (trzy głazy narzutowe, w tym jedyny w powiecie pruszkowskim pomnik przyrody nieożywionej) (1, 5, 8)

14. Dawne stawy rybne hr. Potulickiego w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (F)

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Głaz narzutowy na Pl. Bersohna

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: MUZEUM DULAG 12 SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.