fbpx

Dziedzictwo protestantyzmu w Poznaniu i Wielkopolsce

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

16:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Polska po odzyskaniu niepodległości stanowiła splot różnych wyznań i związanego z nimi dziedzictwa materialnego, takiego jak kościoły, czy cmentarze. Podczas wydarzenia, obejmującego spacer, prezentację wystawy oraz prelekcje, prześledzimy niezwykłe historie wybranych miejsc, związanych z protestantyzmem w Poznaniu i Wielkopolsce.

Poznań i Wielkopolska to ziemie byłego zaboru pruskiego. Po 1918 r. dziedzictwo materialne protestantyzmu na tym terenie przechodziło burzliwe dzieje. Jest to nie tylko okres odpływu części społeczności niemieckiej na teren Rzeszy, ale również czas tworzenia się polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Protestanci, razem z katolikami i społecznością żydowską, tworzyli zatem wielowyznaniową i wielonarodowościową mozaikę, funkcjonującą w ówczesnym Poznaniu.
14 września o godz. 16.00 spotykamy się przy dawnej kaplicy cmentarnej w Parku im. Gustawa Manitiusa. Podczas spaceru opowiemy historię tego miejsca, niegdyś terenu zajmowanego przez dwa cmentarze ewangelickie. Następnie o godz. 17.00 w kaplicy, użytkowanej obecnie przez Ewangeliczny Zbór Reformowany, odbędzie się prezentacja wystawy pt. „Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim”, przygotowanej we współpracy z Instytutem Historii UAM. Będzie to również okazja do zapoznania się z historią Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Poznaniu. Ukażemy, jak spuścizny różnych wyznań po 1918 r. splatały się ze sobą, tworząc nową rzeczywistość, a także, dlaczego dziedzictwo to jest ważne dla nas współcześnie i jak możemy o nie dbać.

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

16:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

ul. Grunwaldzka 48, Poznań

woj. wielkopolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu
  • Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu
  • Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Osoba kontaktowa: Joanna Wałkowska

Telefon: 504800758

E-mail: koimeterion2017@gmail.com

WWW: https://stowarzyszeniekoimeterion.blogspot.com/

Informacja o organizatorze:

Celem Stowarzyszenia „Koimeterion” jest rewitalizacja zabytkowych miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy, niezależnie od wyznania. Zajmujemy się zarówno ochroną i renowacją dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, jak i działalnością popularyzatorską.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.