fbpx

DZIEDZICTWO MEDYCZNE W BAROKOWYM KRAJOBRAZIE

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Białostocka rezydencja Branickich jest miejscem narodzin dziedzictwa sztuki i medycyny. W epoce nowożytnej pałac zyskał miano „Polskiego Wersalu”, a tym samym stał się pierwszą lokalizacją kliniki położniczej czyli Instytutu Akuszerii. W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy na odkrywanie tajników podlaskiej medycyny w barokowej przestrzeni Pałacu. Spacery rozpoczynać się będą w godzinach: 10.00, 12.00, 14.00.

Pałac Branickich w Białymstoku w XVIII wieku zyskał miano Polskiego Wersalu. Dziedzictwo hetmana kontynuuje od ponad 67 lat Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prowadząc liczne prace rewaloryzacyjne i udostępniając obiekt zwiedzającym.

W głównej siedzibie Uniwersytetu działa powołane w 2011 roku Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce wschodniej. Muzeum zajmuje pomieszczenia w prawej oficynie pałacu. Głównym celem jego działalności jest pokazanie dziejów historii medycyny i farmacji dawnego Pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizyta w Muzeum to interaktywny spacer w przeszłość  do dawnego gabinetu stomatologicznego, radiologa, okulisty, laboratorium farmaceuty czy pracowni anatoma. Placówka pełni rolę bazy naukowo-dydaktycznej z zakresu historii medycyny i farmacji dla studentów UMB. Organizowane są też zajęcia edukacyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych.

Muzeum na stałe wpisało się także w kalendarz inicjatyw kulturalnych miasta Białystok i województwa podlaskiego. Co roku placówka bierze udział, m.in. w Europejskiej Nocy Muzeów, Europejskich Dniach Dziedzictwa, Podlaskim Festiwalu 

Nauki i Sztuki, Europejskim Dniu Dziedzictwa Akademickiego i innych. Organizowane są również inne wydarzenia promujące dziedzictwo medyczne województwa podlaskiego w formie wystaw czasowych, promocji książek, koncertów czy rekonstrukcji historycznych. Muzeum było jednym z inicjatorów powołanego w 2014 roku Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w Polsce. W 2013 roku Muzeum zostało laureatem konkursu na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w województwie podlaskim w kategorii Publikacja”. Zaś w 2016 roku zostało wyróżnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za organizację wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Tel. 085 7485467; e-mail: muzeum@umb.edu.pl

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.