fbpx

Dziedzictwo kłodzkich augustianów

Data rozpoczęcia:

18 września 2022

niedziela

15:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dzisiejsi mieszkańcy ziemi kłodzkiej w wyniku decyzji wielkich mocarstw, jakie zapadły po II wojnie światowej, stali się spadkobiercami materialnego dziedzictwa kulturowego pokoleń zamieszkujących te tereny.

Dzisiejsi mieszkańcy ziemi kłodzkiej w wyniku decyzji wielkich mocarstw, jakie zapadły po II wojnie światowej, stali się spadkobiercami materialnego dziedzictwa kulturowego pokoleń zamieszkujących te tereny.
Średniowieczne Kłodzko skupiało stosunkowo dużą liczbę budowli sakralnych. Kościoły i klasztory należały do działających tu zakonów: augustianów, bernardynów, joannitów i franciszkanów. Szczególne miejsce w dziejach kłodzkiej kultury wieków średnich przypadło augustianom. Zakon skupiał ludzi trudniących się pisaniem, oprawianiem i ozdabianiem ksiąg, specjalizujących się w kaznodziejstwie, śpiewie i muzyce organowej. Augustianie słynęli z bogatej biblioteki i skryptorium, w którym powstało wiele artystycznie iluminowanych dzieł.
Podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do kłodzkiego skryptorium augustiańskiego na wystawie „Z dziejów Kłodzka”, gdzie odbędzie się prelekcja poświęcona kłodzkim augustianom oraz warsztaty przybliżające tajniki pracy skryby i iluminatora. Uczestnicy zajęć, ubrani w stroje zakonników augustianów i wyposażeni w „średniowieczne” akcesoria pisarskie, poznają krój pisma i sposób ozdabiania rękopisów w średniowieczu. Ponad to wykonają własny, barwny inicjał.

Data rozpoczęcia:

18 września 2022

niedziela

15:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, warsztaty

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Osoba kontaktowa: Anna Franczukowska

Telefon: 748673570

E-mail: dno@muzeum.klodzko.pl

WWW: http://www.muzeum.klodzko.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku zajmuje się ochroną materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej. Jako centrum wiedzy i informacji o regionie, prowadzi działalność naukową, wystawienniczą i edukacyjną. Organizuje wykłady, konferencje naukowe, koncerty, inscenizacje historyczne.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.