fbpx

Dziedzictwo Galicji w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie powiatu żywieckiego. Splot wydarzeń, l

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

17:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Powiat żywiecki należał do zaboru austriackiego. Był częścią Galicji. Po 1918 roku kontynuował część zadań rozpoczętych w czasach zaboru.

Wykład obejmie następujące zagadnienia:
1. Przypomnienie losów Ziemi Żywieckiej od średniowiecza do czasów zaborów.
2. Ziemia Żywiecka pod zaborem austriackim.
3. Dziedzictwo Galicji w Drugiej Rzeczypospolitej, m.in. odpowiedzialność obywatelska, wpływ Habsburgów żywieckich, system szkolnictwa i opieki zdrowotnej.

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

17:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Żywiecka Biblioteka Samorządowa

Osoba kontaktowa: Katarzyna Śleziak

Telefon: 602 606 520

E-mail: kasiasleziak23@o2.pl

WWW: http://www.biblioteka.zywiec.pl

Informacja o organizatorze:

Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu jest główną biblioteką miasta i powiatu. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym działającym na terenie powiatu żywieckiego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.