fbpx

„Durąg nad Dylewką – żywa woda, żywa pamięć”

Data rozpoczęcia:

15 września 2023

piątek

10:00

Data zakończenia:

15 września 2023

piątek

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Durąg nad Dylewką – żywa woda, żywa pamięć” to spacer poznawczy, połączony z nauką percepcji zintegrowanego krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, z kontekstem wartości niematerialnych (toponimy, przekazy lokalne)

„Durąg nad Dylewką – żywa woda, żywa pamięć” – warsztaty terenowe
Program wydarzenia:
1/ Start o godz. 10.00: spotkanie przy cmentarzu w Durągu, koło głazu Weissermel:
– informacja o rodzinie Weissermel (Wiesław Skrobot)
– informacja o głazie Weissermel (Alicja Szarzyńska)
– porządkowanie grobu Alfreda Weissermela, fundatora parku w Durągu
2/ Przejście do parku:
– historia założenia dworsko-parkowego w Durągu (Wiesław Skrobot)
– informacja o projekcie rewaloryzacji parku (Magdalena Muraszko)
3/ Wędrówka przez park do grodziska:
– przyrodnicze walory doliny rzeki Dylewki (Wiesław Skrobot/Alicja Szarzyńska)
– legenda o Mikołaju z Durąga i inne przekazy lokalne (Wiesław Skrobot)
– o średniowiecznych mieszkańcach grodu nad Dylewką (Wiesław Skrobot)
4/ Zakończenie około godz. 14.00: piknik w parku i podsumowanie warsztatów (KGW Durąg/Magdalena Muraszko/Alicja Szarzyńska/Wiesław Skrobot)

Data rozpoczęcia:

15 września 2023

piątek

10:00

Data zakończenia:

15 września 2023

piątek

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

warsztaty

Lokalizacja:

Durąg, gm. Ostróda, powiat ostródzki woj. warmińsko-mazurskie,
start koło bramy cmentarza

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Gmina Ostróda

Osoba kontaktowa: Wiesław Skrobot

Telefon: 607230529

E-mail: skrobot.landstreicher@gmail.com

Informacja o organizatorze:

Gmina Ostróda jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Władze gminy wielką wagę przykładają do pielęgnowania wielokulturowego dziedzictwa tych ziem. W imieniu Wójta Gminy Ostróda działania te koordynuje Pełnomocnik ds. Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.