fbpx

Druki ulotne z czasu plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach WBP w Opolu

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

09:30

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

15:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Na wystawie zaprezentowane zostaną plakaty, afisze oraz ulotki z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku, pochodzące ze zbiorów WBP w Opolu.

W roku 1918 odrodzenie państwa polskiego było już pewne. Należało jednak ustalić jego kształt terytorialny. Choć przedstawiciele polskich władz przekonani byli, iż Rzeczpospolita bezwzględnie zająć musi ziemie wszystkich trzech zaborów, zdawano sobie sprawę z trudności realizacji tego planu. Zrezygnować należało nie tylko z części ziem wschodnich, na których w XIX wieku pojawiły się nowe narody, takie jak Białorusini, Ukraińcy, Litwini, ale i z tych terenów, które przez kilkaset lat uległy pełnej germanizacji. Uwagę zwracała też radykalizacja uczuć narodowych, która nastąpiła wśród ludności polskiej w południowej części Prus Wschodnich oraz na Górnym Śląsku.
28 czerwca 1919 roku sygnatariusze traktatu wersalskiego postanowili zapytać mieszkańców o to, w którym kraju – w Polsce czy w Niemczech – chcą żyć. W tej sytuacji zarówno strona polska jak i niemiecka podjęła szeroko zakrojoną akcję propagandową. Powstałe Komisariaty – niemiecki oraz polski – rozpoczęły wzmożoną plebiscytową akcję agitacyjną, wykorzystując wszelkie możliwe wówczas środki przekazu – plakaty, ulotki, pocztówki, broszury czy główne medium jakim była prasa. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu posiada w swych zbiorach kilkadziesiąt ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów propagandowych z okresu górnośląskiego plebiscytu, które zostaną zaprezentowane na wystawie.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

09:30

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

15:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
Czytelnia (1. piętro)
ul. Piastowska 18
45-081 Opole

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu

Osoba kontaktowa: Barbara Giedrojć

Telefon: 77-40-66-474

E-mail: b.giedrojc@wbp.opole.pl

WWW: https://wbp.opole.pl/index.php

Informacja o organizatorze:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.