fbpx

Droga do domu...

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

10:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Śląska Cieszyńskiego droga do domu była naznaczona wielką euforią i nadzieją, ale i wielkim zawodem, gdyż w roku 1920 tylko część tego historycznego regionu znalazła się ostatecznie w graniach Polski… Opowiemy o tej drodze sprzed stu lat, ale też o cieszyńskim domu dosłownie jako naszym wspólnym dziedzictwie kulturowym.

Zapraszamy na dwa spacery po ekspozycji Muzeum Śląska Cieszyńskiego: pierwszy, zatytułowany „Podział Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego w roku 1920” (wejście o godz. 10.00, 12.00 i 14.00), poświęcony będzie skomplikowanej historii konfliktu o Śląsk Cieszyński w latach 1918-20, zakończonego podziałem miasta i regionu pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Wydarzenia te były naszym powrotem do polskiego domu… (czas trwania: 60 min.). Drugi spacer – „Wokół cieszyńskiej trówły” (wejście o godz. 11.00 i 13.00) – dosłownie zajrzy do cieszyńskiego domu, opowie o jego zwyczajach, sprzętach i skarbach, o tym, co w tradycji cieszyńskiej najważniejsze (czas trwania: 45 min.).

 

Na każdy ze spacerów po ekspozycji zapraszamy do 15 osób – obowiązują imienne zapisy, których dokonać można pod nr tel. 33 851 29 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Na ekspozycji obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk i zakrycie ust oraz nosa).

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

10:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja, zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum Śląska Cieszyńskiego mieści się w dawnym pałacu hrabiów Larischów przy ul. Regera 6 w Cieszynie, kilkadziesiąt metrów od cieszyńskiego rynku. Do pałacu przylega Park Pokoju.

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Osoba kontaktowa: Irena French

Telefon: 695629382

E-mail: ifrench@muzeumcieszyn.pl

WWW: http://muzeumcieszyn.pl

Informacja o organizatorze:

Misją Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (zał. w 1802 r.) jest ochrona i upowszechnianie materialnego i duchowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego w jego historycznych granicach i wielokulturowym charakterze, w kontekście historii Europy i Polski. Organizatorem Muzeum jest Powiat Cieszyński.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.