fbpx

Doświadczenia kobiet, dzieci i żołnierzy w cieniu II wojny światowej na bazie zbiorów archiwów społ.

Data rozpoczęcia:

6 września 2019

piątek

18:00

Data zakończenia:

6 września 2019

piątek

19:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy osoby dorosłe i seniorów na spotkanie na temat doświadczenia Polaków i Niemców żyjących w cieniu totalitaryzmów. Poznamy mało znane świadectwa osobiste i zastanowimy się jakie mogą mieć znaczenie. Spotkanie będzie oparte na zbiorach archiwów społecznych. W programie znajdzie się również wprowadzenie w ideę archiwistyki społecznej.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Kudełka (Ośrodek KARTA).

W programie spotkania:

WPROWADZENIE w ideę archiwistyki społecznej, jak można działać wolontaryjnie przy archiwach społecznych, co to jest Otwarty System Archiwizacji i jak można w nim przeszukiwać zbiory.

DYSKUSJA o tym, jakie źródła możemy mieć w domach, co znaczą prywatne kolekcje, fotografie, pamiętniki, korespondencja dla dziedzictwa

WYKŁAD na temat doświadczenia kobiet, dzieci i żołnierzy, żyjących w cieniu totalitaryzmu nazistowskiego w oparciu o zbiory archiwów społecznych i PREZENTACJA mało znanych świadectw osobistych

DYSKUSJA o pamięci indywidualnych losów Polaków i Niemców w cieniu totalitaryzmów i znaczeniu historii dla współczesnych relacji polsko-niemieckich.

Partnerzy

Wydarzenie w cyklu:

Relacje polsko-niemieckie w cieniu nazistowskiego systemu totalitarnego na przykładach z literatury

W ramach spotkań chcemy nie tylko spopularyzować świadectwa i inne źródła archiwów społecznych wśród osób dorosłych, studentów
Uniwersytetów III wieku, ale też rozszerzyć ich perspektywę na różne losy
ludzi w cieniu totalitaryzmu nazistowskiego. Źródła te nie są znane, a losy te
poznawane są często w sposób stereotypowy.

Data rozpoczęcia:

6 września 2019

piątek

18:00

Data zakończenia:

6 września 2019

piątek

19:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Dom Kultury Śródmieście – Międzypokoleniowa Klubokawiarnia
Anielewicza 3/5
00-157 Warszawa

woj. mazowieckie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Fundacja Ośrodka KARTA
  • Dom Kultury Śródmieście – Międzypokoleniowa Klubokawiarnia

Osoba kontaktowa: Agnieszka Kudełka

Telefon: 663028361

E-mail: a.kudelka@karta.org.pl

WWW: http://karta.org.pl

Informacja o organizatorze:

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy jednostki. Robimy to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawiamy przyszłość.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.