fbpx

Dni Twierdzy Kraków

Data rozpoczęcia:

8 września 2023

piątek

17:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dni Twierdzy Kraków mają przybliżyć dziedzictwo architektury obronnej Krakowa: Murów Obronnych oraz budynków Twierdzy Kraków z lat 1850-1916.

Twierdza Kraków to jeden z najciekawszych produktów turystycznych miasta. Jego ideą jest przybliżenie turystom i mieszkańcom dawnego dziedzictwa architektury obronnej Krakowa. Można do niego zaliczyć: Wawel, mury obronne z Bramą Floriańską
i Barbakanem, a także ponad sto obiektów XIX-wiecznej Twierdzy Kraków zlokalizowanych w różnych częściach miasta i poza jego granicami administracyjnymi. Wybudowane
w okresie 1850-1916 miały bronić Krakowa oraz dróg na Wiedeń i gospodarcze zaplecze cesarstwa przed agresywnym sąsiadem z północy – carską Rosją. Granica między cesarstwami przebiegała tuż na północ od obecnych granic administracyjnych miasta – obecnie dojeżdżają tam autobusy komunikacji aglomeracyjnej.
Do momentu wybuchu I wojny światowej wybudowano około 180 obiektów. Były to nie tylko budynki bojowe, jak forty różnego rodzaju, bastiony, ostrogi bramne, szańce, ale także budynki zaplecza – dawne koszary, magazyny, schrony amunicyjne, garaże, hangary, czy obiekty inżynieryjne. Były zamaskowane zielenią i połączone ze sobą siecią dróg fortecznych. Otaczały miasto, mając w zasięgu swoich dział drogi dojazdowe i doliny rzek – Wisły i jej dopływów. Kraków stał się jednym z najważniejszych miast fortecznych ówczesnej Europy.
W 1918 r. Twierdza Kraków została przejęta z rąk austriackich i przekazana Wojsku Polskiemu. Po II wojnie światowej część budynków zburzono lub rozebrano, ale część zaczęto adaptować do celów cywilnych. Na podstawie układu dróg fortecznych tworzono część współczesnej siatki drogowej miasta, ocalała też w większości dawna zieleń forteczna.
Do chwili obecnej funkcjonuje ponad 100 obiektów Twierdzy. Większość z nich stopniowo była demilitaryzowana i stała się obiektami cywilnymi. Organizatorzy, realizatorzy i gospodarze obiektów specjalnie na tegoroczne Dni Twierdzy Kraków przygotowali szereg wydarzeń jak np.: wykłady, zwiedzanie z przewodnikiem, nocne zwiedzanie fortu, prelekcje, spacer historyczno-fotograficzny, wystawy, warsztaty, w tym: warsztaty plastyczne, warsztaty aprowizacyjne, spektakl taneczny, koncert orkiestry wojskowej, koncert pieśni sybirackich, prezentacje multimedialne, prezentacje filmowe, bieg Twierdzy Kraków, pokazy medycyny polowej, wystawę dioram i modeli historycznych.

Data rozpoczęcia:

8 września 2023

piątek

17:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Obiekty Twierdzy Kraków

woj. małopolskie

Organizator

Nazwa: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

Osoba kontaktowa: Mateusz Drożdż

Telefon: 12 616 15 81

E-mail: mateusz.drozdz@um.krakow.pl

WWW: https://www.krakow.pl

Informacja o organizatorze:

Urząd Miasta Krakowa zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zajmuje się także sprawami turystyki

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.