fbpx

Digitalizacja w ochronie dziedzictwa

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

13:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Digitalizacja substancji zabytkowej – rzeźb, pomników przyrody, budynków czy całych założeń urbanistycznych możliwa jest dzięki nowoczesnym technikom pomiarowym, takim jak skaning laserowy i fotogrametria cyfrowa. W ramach wydarzenia eksperci z tego zakresu zaprezentują w teorii i praktyce, na czym polega taki pomiar i jak wyglądają jego produkty.

Pamiętając o wspólnym wysiłku Polaków związanym z połączeniem kraju po okresie zaborów oraz jego odbudowie po zniszczeniach wojennych i zmianach granic, obowiązkiem naszego pokolenia jest dbanie o przekazane nam przez poprzednie pokolenia i skomplikowaną historię dziedzictwo kulturowe. Opieka nad zabytkami to m.in. zarówno zabezpieczanie, jak i przywracanie ich walorów. Niezwykle istotne w tym procesie są źródła dokumentujące stan i formę zabytku w różnych epokach. Współczesne techniki pomiarowe, takie jak skaning laserowy czy fotogrametria, pozwalają na dokumentację na poziomie szczegółowości i dokładności nieosiągalnym w przeszłości. Dzięki metryczności i wysokiej rozdzielczości dane takie są nieocenione w projektowaniu prac rewaloryzacyjnych oraz stanowią zabezpieczenie stanu aktualnego pozwalające na jego wierne odtworzenie nawet w przypadku zniszczenia zabytku. Organizowana przez Fundację Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach prelekcja, połączona z pokazem, umożliwi zapoznanie się w teorii i praktyce z technikami i sprzętem stosowanym w inwentaryzacji przestrzennej. Omówione i zaprezentowane zostaną metody i produkty pomiaru, takie jak skaning laserowy oraz fotogrametria UAV (wykorzystująca bezzałogowe aparaty latające).

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

13:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach
Gmina Ząbkowice Śląskie
Bobolice 9

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach

Osoba kontaktowa: Przemysław Tymków

Telefon: 608 039 805

E-mail: zpp.bobolice@gmail.com

WWW: https://www.facebook.com/ZPP.BOBOLICE

Informacja o organizatorze:

Wnioskodawcą jest młoda organizacja pozarządowa, której podstawowym celem statutowym jest działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także m.in. działalność w zakresie ekologii, ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.