fbpx

„Dąbie – miasto wielu kultur”

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

11:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Celem przygotowywanej konferencji – seminarium pod nazwą: „Dąbie – miasto wielu kultur” pozostaje podtrzymanie w świadomości lokalnej społeczności wiedzy o wielokulturowości i różnorodności religijnej miasteczka.

Wydarzenie przygotowane w wyznaczonym miejscu i terminie organizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbia, Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu”. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele władz miasta, powiatu, Kościoły w tym także mniejszościowy z Dąbia i okolicy, pracownicy muzeów, szkół oraz młodzież szkolna. Zapewne inni zaproszeni goście.
W części seminaryjnej swoje prelekcje wygłosi ośmioro przedstawicieli różnych instytucji, stowarzyszeń i grup religijnych. Prezentowane wystąpienia pozwolą na zapoznanie lub przypomnienie lokalnej społeczności o licznych grupach narodowościowych i związkach religijnych zamieszkujących tak niewielką miejscowość. Społeczności, które wspólnie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Dąbia i okolicy. Konferencja zakończona zostanie częścią dyskusyjną. Z przygotowanych prelekcji tematycznych sporządzona zostanie publikacja.
Kolejnym etapem w którym będą brali udział uczestnicy spotkania pozostanie zwiedzanie w ramach tzw. „ścieżki edukacyjnej” miejsc związanych z historią żydów, ewangelików, baptystów (d. synagoga, d. kościół ewangelicki, d. dom modlitwy baptystów oraz inne obiekty związane z historią różnych grup etnicznych i religijnych w Dąbiu.)
Spotkanie zakończone zostanie wspólną modlitwą ekumeniczną w kościele rzymsko-katolickim lub na terenie lapidarium w centrum miasta. Zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy duchownymi – uczestnikami konferencji.

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie

Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu”

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

11:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu
ul. 3 Maja 4
62-660 Dąbie

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu

Osoba kontaktowa: Piotr Wąsowicz

Telefon: 632710147

E-mail: mgok.dabie@wp.pl

WWW: http://www.mgokibp.gminadabie.pl

Informacja o organizatorze:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu
Dyrektor: dr Piotr Wąsowicz

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.