fbpx

Czas Patriotów

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

8 września 2018 Czas Patriotów

 

Gra miejska, rekonstrukcja historyczna, wystawa, zwiedzanie, koncert

 

16.00-18.00 gra miejska Czas Patriotów

16.00-18.00 pokazy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „San”

16.00-18.00 zwiedzanie historycznej wystawy stałej poświęconej pierwszej wojnie światowej oraz wystawy czasowej „Powrót Niepodległej”

18.30 koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego (CONTRA MUNDUM) pt. ,, CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM”

 

Podczas tegorocznych obchodów EDD w Muzeum Podkarpackim w Krośnie proponujemy, szczególnie młodym ludziom, podróż w czasie! Gra miejska Czas Patriotów przeniesie nas
w czasy drugiego dziesięciolecia XX wieku, kiedy miasto włączyło się w walkę o niepodległą Rzeczpospolitą. Gra wymagać będzie od uczestników (grup i osób indywidualnych) pojawienia się we wskazanych w broszurze gry miejscach, historycznie związanych z okresem walk o niepodległość, rozwiązywania wyznaczonych zadań i szukania wskazówek dla kolejnej lokalizacji. Po przejściu wyznaczonej trasy i zdobyciu potrzebnych punktów uczestnicy zwiedzą muzeum. Stała wystawa historyczna zawiera ekspozycję dotyczącą tego okresu, a dodatkowo dostępna będzie okolicznościowa wystawa czasowa – „Powrót Niepodległej”, na której zorganizowane zostanie oprowadzanie kuratorskie. Na dziedzińcu Pałacu Biskupiego uczestnicy wezmą udział w pokazie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „San”, która przeprowadzi naukę musztry i przedstawi dzieje żołnierza polskiego od czasów zaborów po drugą wojnę światową. Finałem Europejskich Dni Dziedzictwa tego dnia będzie koncert znanego artysty rockowego Norberta „Smoły” Smolińskiego – jego recital będzie opierał się na tekstach patriotycznych, a poprzedzi go ceremonia wręczenia nagród uczestnikom gry.

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Organizator

Nazwa: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.