fbpx

Ciągłość bez pęknięć czyli artystyczna kamionka bolesławiecka wczoraj i dziś.

Data rozpoczęcia:

7 września 2024

sobota

12:00

Data zakończenia:

7 września 2024

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wykład będzie próbą pokazania — wyłącznie na podstawie obiektów z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu— jak rozwijała się ceramika w obrębie Bolesławca od czasów nowożytnych, aż po czasy współczesne.

Kamionka bolesławiecka to fenomen kulturowy. Mimo burzliwych losów Śląska, zmian rządów, granic państw, zawirowań powojennych i własnościowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce lat 90. XX wieku wytwórczość w dolinie Bobru i Kwisy trwa niezmiennie przez wieki. Jest namacalnym dowodem na to, że nie własny dorobek kulturowy można przysposobić zachowując ciągłość i specyfikę ” Małej ojczyzny”.

Galeria

Data rozpoczęcia:

7 września 2024

sobota

12:00

Data zakończenia:

7 września 2024

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Osoba kontaktowa: Iwona Gołaj

Telefon: 502-824-179

E-mail: iwona.golaj@mnwr.pl

WWW: https://mnwr.pl

Informacja o organizatorze:

Prezentacja w Pawilonie Czterech Kopuł jest próbą ukazania różnorodności i wielowątkowości polskiej sztuki nowoczesnej oraz współczesnej – poszczególne sekwencje ekspozycji ilustrują – z zachowaniem chronologii zjawisk – najważniejsze problemy artystyczne w sztuce polskiej XX i poł. XXI w.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.