fbpx

Bogata w makatki drewniana chatka dziadka i babki

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

12:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wydarzenie pt. „Bogata w makatki drewniana chatki dziadka i babki” ma na celu propagowanie i podejmowanie działań na rzecz edukacji regionalnej i stanowi głos w dyskusji o ochronie dziedzictwa kulturowego Podlasia, wpisując się w hasło tegorocznej edycji EDD „Polski splot”.

Jednym z elementów wyróżniających Podlasie spośród innych regionów kraju jest budownictwo drewniane, szczególnie licznie występujące południowo-wschodniej jego części. Zagadnienie architektury drewnianej jest bardzo pojemne i stanowi niewątpliwie o genius locci oraz o tożsamości kulturowej. Mieści w sobie zarówno aspekt materialny: m.in występujące tutaj licznie kolorowe cerkwie, zewnętrzne dekoracje na domach, elementy ich wyposażania, jak tkaniny własnoręcznie wyszywane przez gospodynie, czy układane na łóżkach haftowane poduchy. To także aspekt niematerialny: gwara, pieśni, legendy.
Podczas wydarzenia 14 września 2019 r., Fundacja „Ocalamy Soce i okolice od zapomnienia” zorganizuje ekspozycję tradycyjnych tkanin, haftów i koronek ze wsi Soce oraz spotkanie z kobietami, które do dziś kultywują tradycję tkactwa. Udostępni do zwiedzania Muzeum wsi Soce – tradycyjną zagrodę złożoną z domu, dwóch stodół i budynku inwentarskiego oraz wolno stojącej piwnicy w miejscowości Soce, która zdobyła I miejsce w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Podlaskiem w 2017 roku. Przygotuje także poczęstunek w postaci wyborów lokalnych.
Dodatkowo studenci koła naukowego „mała ARCHITEKTURA” z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Sulimy przedstawią prezentację „Zaprojektuj swoją podróż po Podlasiu”, ukazującą uroki architektury drewnianej wschodniego Podlasia. Przeprowadzą także warsztaty architektoniczne dla dzieci pt. „Drewniane chatki dziadka i babki”, podczas których dzieci zamienią się w cieśli i zaprojektują własne projekty elewacji domów. Całemu spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zdjęć studentów koła naukowego „mała ARCHITEKTURA” prezentująca architekturę drewnianą podlaskich wsi.

Partnerzy

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

12:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum wsi Soce, 17-210 Narew, Soce 61

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja „Ocalamy Soce i okolice od zapomnienia”, koło naukowe „mała ARCHITEKTURA” z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Narwiański Ośrodek Kultury

Osoba kontaktowa: Tamara Leszczyńska, Magdalena Sulima, Agata Smoktunowicz

Telefon: 536-244-013

E-mail: tamara.leszczynska0226@gmail.com

Informacja o organizatorze:

Fund. „Ocalamy Soce i okolice od zapomnienia” zajmuje się promocją i rewitalizacją wsi Soce i okolic. Koło nauk. „mała ARCHITEKTURA” z WAPB zajmuje się edukacją arch. dzieci. Celem działań jest rozbudzanie kreatywności, twórczego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz promowanie edukacji regionalnej

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.