fbpx

Biecz - społecznicy dla pałacu, pałac dla społeczników

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

14:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Pałac w Bieczu i jego historia jak w pigułce ukazuje nam siłę jaka drzemie w społeczeństwie obywatelskim. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy grożący zawaleniem obiekt, dzięki finansowemu wsparciu urzędu konserwatorskiego został zabezpieczony, a tym samym uratowany przed unicestwieniem. Do pałacu wróciło życie.

Biecz (dawniej Beitzsch) to jedna z najstarszych wsi na Dolnych Łużycach, której nazwa pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych już w roku 1018. Jej historia jest nierozerwalnie związana z rodem Wiedebachów, którzy od roku 1316 do 1945, nieprzerwanie zamieszkiwali w Bieczu. Pałac został wzniesiony pierwotnie jako dwór obronny otoczony fosą w XVI w., a następnie stopniowo rozbudowywany. Obiekt zachował historyczny podział wnętrz z reprezentacyjną salą balową i klatką schodową, oraz niezwykle cenną więźbą dachową z XVI w. Zachowane do dzisiaj założenie pałacowo-parkowe nosi cechy typowe dla architektury barokowej. Jego kompozycja opiera się na dwóch osiach widokowych przecinających się pod kątem prostym. Niezwykle charakterystycznym obiektem wchodzącym w skład zabudowań pałacowych jest wieża bramna wzniesiona w 1683 r., która przekryta jest jedynym w swoim rodzaju na terenie Polski drewnianym hełmem , który pierwotnie zdobiły dwa tympanony. Tuż przy wieży zachowała się jedna z pałacowych oficyn wzniesiona w XVIII w. Niezniszczony w czasie II Wojny Światowej pałac użytkowany był jako Wiejski Dom Kultury, magazyn Biblioteki Wojewódzkiej, a od 1983 r. stanowi własność prywatną. Opuszczony na początku XXI w., został rozszabrowany i zaczął ponownie popadać w ruinę. Na początku 2018 r. zdewastowany i grożący katastrofą budowlaną pałac, w wyniku porozumienia z właścicielem i wierzycielem, firmą Best z Gdyni, przejęty został w użytkowanie przez Fundację Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae. Wsparcie wierzyciela i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaangażowanie kilkudziesięciu miłośników zabytków z Polski i Niemiec pozwoliło Fundacji na przeprowadzenie najpilniejszych prac porządkowych i ratunkowych, w tym na zabezpieczenie grożących zawaleniem stropów i renesansowej więźby dachowej. Obecnie dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwa ostatni etap zabezpieczania konstrukcji dachu. Wieża bramna i oficyna na przełomie 2017 i 2018 r. znalazły nowych właścicieli, którzy już prowadzą prace remontowe i zabezpieczające. W wsi gody zobaczenia jest również barokowy kościół. Jego autorem jest architekt George Bähr – jeden z twórców m.in. symbolu Drezna, kościoła Marii Panny.
Otwarcie wystawy „Historia wyrzeźbiona w kamieniu” Tomasz Niemiec – Brody/Pförten „Virtual Museum”
Prelekcje:
Społeczna opieka nad zabytkami dawniej i dziś- Arkadiusz Gutka, Stowarzyszenie „Region Łużyce”.
Znaczenie społecznej opieki nad zabytkami w systemie ochrony zabytków – dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Projekt Brody/Pförten „Virtual Museum” jako przykład polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ratowania wspólnego dziedzictwa przez społeczników – Tomasz Niemiec i Frank Henschel
Chcieć to móc, czyli krótka historia ratowania pałacu w Bieczu- Arkadiusz Gutka, Stowarzyszenie „Region Łużyce” i Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

14:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa, zwiedzanie

Lokalizacja:

Biecz 10 , 68-343 Brody

woj. lubuskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Stowarzyszenie Region Łużyce, Złotnik 123 A, 68-200 Żary, tel. 505 425 122, email region.luzyce@gmail.com
  • Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae, ul. Jana Kazimierza 19/2D, 70-620 Szczecin, tel. 0049 176 81 05 98 40

Osoba kontaktowa: Arkadiusz Gutka

Telefon: 505 425 122

E-mail: region.luzyce@gmail.com

WWW: http://fundacja-monumenta.pl/ https://schloss-beitzsch.de/

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie „Region Łużyce” zostało założone w 2013 r. w celu ratowania renesansowego dworu sołtysiego i ruin gotyckiego kościoła w Złotniku. Od 2018 r. stowarzyszenie czynnie wspiera również ratowanie pałacu w Bieczu.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.