fbpx

Bezdroża niepodległości

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

14.00 – 16.00 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli zaprasza na wykład oraz tematyczne zwiedzanie muzealnych ekspozycji, z pespektywy wybranych grup etnograficznych, które przyczyniły się do powstania Niepodległej Rzeczypospolitej na początku XX wieku. Chcemy opowiedzieć o historii mieszkańców Bukowiny rumuńskiej, Kresów i autochtonicznego Regionu Kozła. W każdym z tych miejsc w sposób specyficzny kształtowała się polskość, w oparciu o własny folklor w opozycji do sąsiadów: Niemców, Rusinów, Litwinów, Rumunów i innych nacji. Specyfikę regionu lubuskiego stworzyły masowe przesiedlenia ludności po zakończeniu II wojny światowej. Na poniemieckie ziemie przyjechali mieszkańcy z różnych stron II Rzeczypospolitej i innych miejsc, zabierając ze sobą w bagażu kulturowym swoją tożsamość, poddaną próbie w nowym otoczeniu. Charakterystyczna mozaika lubuska prezentowana jest w zielonogórskim Muzeum Etnograficznym. Zabytki kultury materialnej i niematerialnej są doskonałym świadectwem czasu przesiedleń, ale sięgają również wcześniejszego okresu początku XX wieku.  

 

Organizator:

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

ul. Ochla – Muzealna 5, 66 – 006 Zielona Góra

T 68 321 15 91, www.wp.muzeumochla.pl, sekretariat@muzeumochla.pl          

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.