fbpx

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Dzień Otwarty

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W programie:

1.Prezentacja wystaw fotograficznych:

Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach. Prezentacja wystawy multimedialnej. Autorzy: Rafał Nestorow, Narcyz Piórecki, Jerzy Piórecki, Dagny

Nestorow, Eligiusz Rybiennik.

Dziedzictwo Kresówwystawa autorstwa prof. Jerzego Pióreckiego.Na wystawie zaprezentowane zostaną wyniki prac prowadzonych od lat 90. XX wieku przez Profesora Jerzego Pióreckiego, dokumentujące wielowiekowy i wielonarodowy dorobek kulturowy Kresów. Wystawa przedstawia zarówno znane jak i mniej znane miejscowości na terenie Ukrainy i Białorusi oraz znajdujące się w nich obiekty, jak założenia dworsko-parkowe, świątynie, parki, cmentarze. Znaczna część z prezentowanych na wystawie obiektów uległa już zniszczeniu, zatem wystawa jest jedynym źródłem ich dokumentacji oraz popularyzacji wiedzy o Kresach.

2. Prezentacja zabytkowej kaplicy dworskiej.

Udostępnianie zwiedzającym Arboretum zabytkowej kaplicy. Znajdująca się na terenie Arboretum kaplica stanowi pozostałość wieży obronnej dawnego zamczyska z przełomu XVI/XVII w. Pierwsze pisane informacje o kaplicy dworskiej znajdującej się na terenie Bolestraszyc zamieszczone są w dokumencie wizytacyjnym parafii żurawickiej…Na terenie parafii znajdują się kaplice prywatne: w wiosce Bolestraszyce, w części wielmożnych Drohojowskich…Dokument ten zachowany jest w Archiwum Archidiecezji Przemyskiej ,,Wizyta biskupa Sierakowskiego parafii Żurawica z 1744”. W drugiej połowie XIX w. (ok. 1870 r.) syn Piotra Michałowskiego Stanisław, zaadaptował jedyną komnatę fortalitium na kaplicę rzymskokatolicką, zwaną też kościółkiem – kaplicą. W murach kaplicy, przetrwały do dziś otwory strzelnicze oraz fragmenty renesansowych polichromii z VXI w. oraz ślady po drewnianych zewnętrznych krużgankach. Kaplica to zapewne najstarszy znany, zachowany, murowany obiekt obronny z czasów Twierdzy Przemyśl z lat 1853-54.  

 

Arboretum powstało w 1975 roku, utworzone na terenie historycznego założenia dworsko- ogrodowego, w którym w XIX wieku mieszkał i tworzył malarz Piotr Michałowski.  Na powierzchni 26 ha w Bolestraszycach i 283 ha w Cisowej zgromadzono wiele gatunków roślin. Założono kolekcje: dendrologiczną, starych odmian jabłoni, roślin rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych oraz wodnych i bagiennych, a  także szklarniowych. Arboretum jest cennym zabytkiem kultury i przyrody Polski spełniającym różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. W Arboretum działalność oświatową prowadzi Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo – Przyrodniczego, które zaprasza nauczycieli, uczniów, studentów oraz inne zainteresowane osoby do korzystania z różnych form zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o zgromadzone kolekcje roślin, wystawy prezentowane w Muzeum Przyrodniczym oraz w Galerii Sztuki u Piotra (wystawy przyrodnicze, fotograficzne, malarskie, wikliniarskie), a także zbiory biblioteczne i zielnikowe . W arboretum funkcjonuje Uniwersalny Ogród Sensualny – w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w ogrodzie, salach wystawowych i Sali konferencyjnej. Na terenie ogrodu znajduje się miejsce piknikowe.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
37-700 Przemyśl
skr. poczt 471
tel. 016 6716425
e-mail: arboretum@poczta.onet.pl
www.bolestraszyce.com

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie

Lokalizacja:

Bolestraszyce

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.