fbpx

Antoni Minikowski. Walką i sercem

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

13:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

14:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy do Muzeum Sopotu na wykład dr Tomasza Rabanta pt. „Antoni Minikowski. Walką i sercem”. Prelekcji będzie towarzyszyć spotkanie z wnukiem Antoniego Minikowkiego, Włodzimierzem – psychologiem i biegłym sądowym.

Muzeum Sopotu pragnie przypomnieć postać urodzonego w Sopocie Antoniego Minikowskiego (1887-1940) – zawodowego oficera Wojska Polskiego (uczestnika Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej), społecznika, ojca rodziny, a także ofiary zbrodni katyńskiej, zamordowanej przez sowieckie NKWD w Charkowie. Minikowski to postać narodowego bohatera, który jako ochotnik walczy na wielu frontach za odradzającą się po długich latach niewoli Rzeczpospolitą, w sytuacji kiedy jest ona w wielkim niebezpieczeństwie i wielu nie pamięta już polskiej państwowości. Następnie umacnia swój kraj będąc oficerem WP i po odejściu z wojska na emeryturę w 1933 roku, pracując zawodowo i społecznie. We wrześniu 1939 r., kiedy Polska zaatakowana zostaje przez hitlerowskie Niemcy i ZSRR, ponownie staje w szeregu jej obrońców. Płaci za to cenę najwyższą zamordowany przez siepaczy z NKWD.

Włodzimierz Minikowski – ur. 1946 r. w Poznaniu, absolwent psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1970), biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu w dziedzinie psychologii. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia ,,Katyń” w Poznaniu. Wnuk urodzonego w Sopocie kapitana Antoniego Minikowskiego, oficera WP zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w Charkowie.

Wydarzenie w cyklu:

Antoni Minikowski. Walką i sercem

Prezentacja osoby kpt. Antoniego Minikowskiego (1887-1940), urodzonego w Sopocie oficera WP, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i ofiary NKWD zamordowanej w 1940 r. w Charkowie. Prezentacja społeczności lokalnej pochodzącego z Sopotu Polaka i jego patriotycznego zaangażowania w odbudowę Niepodległego Państwa Polskiego w okresie lat 1918-1921. Za

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

13:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

14:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Muzeum Sopotu
Księcia Józefa Poniatowskiego 8
81-724 Sopot

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Sopotu

Osoba kontaktowa: Iwona Zając

Telefon: (58)5512266

E-mail: iwona.zajac@muzeumsopotu.pl

WWW: https://muzeumsopotu.pl/pl/strona-glowna/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Sopotu powołano do życia w lutym 2001 r. Misją muzeum jest gromadzenie i popularyzacja wiedzy na temat Sopotu, budowanie żywej relacji z mieszkańcami oraz działalność naukowo-badawcza. Organizuje wystawy, projekty społeczne i edukacyjne oraz kolekcję poświęcone kulturze i historii Miasta.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.