fbpx

160 lat Piaśnik

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

15:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Na skrzyżowaniu historycznego traktu Bytom – Mikołów i ukończonej w 1826 roku Drogi Następcy Tronu, Śląska Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa Cynkowego zbudowała w 1859 r. pierwszą reprezentacyjną siedzibę swojego zarządu. Takie były początki rozwoju Piaśnik, dzisiejszej dzielnicy Świętochłowic.

Zapraszamy na krótki spacer po starych Piaśnikach, śladami historii dzisiejszej dzielnicy. Uczestnicy spaceru będą mieli możliwość odwiedzenia zabytkowej kaplicy szpitalnej i ciężkiego schronu bojowego nr 39, należącego do II linii obrony polskich fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk”. Kaplica została udostępniona w 2018 roku po trwającym ok. 3 lat ostatnim etapie robót budowlanych i znacząco zaawansowanych pracach konserwatorskich przy wyposażeniu i polichromiach. Jest ona jedynym obiektem kompleksu szpitala w Piaśnikach powstałego w latach 1903-1906 zachowanym bez zasadniczych zmian.

 

Gospodarzem schronu nr 39 jest od 2009 roku koło terenowe Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Staraniem Stowarzyszenia przywrócono pierwotną formę strefy wejścia i nasypów zabytku, a wewnątrz urządzono izbę muzealną. Schron mieści się w parku z 1866 r. urządzonym w otoczeniu dawnej siedziby zarządu Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Cynkowego, z której zachował się główny gmach założenia.

 

Rozpoczęcie spaceru godz. 15.00 i 16.30, zbiórka przy kaplicy szpitalnej.

Obydwa obiekty będą udostępnione dla zwiedzających w godzinach od 15.00 do 18.00.

O historii i pracach prowadzonych w kaplicy szpitalnej opowie Barbara Josińska, miejski konserwator zabytków, a po schronie oprowadzą przewodnicy stowarzyszenia „Pro Fortalicium”

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

15:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Kaplica przy Szpitalu Powiatowym, Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
Schron bojowy OW „Śląsk”, Park Heiloo, Świętochłowice, przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Zubrzyckiego

woj. śląskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, koło terenowe Świętochłowice
  • Urząd Miejski w Świętochłowicach, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, miejski konserwator zabytków

Osoba kontaktowa: Barbara Josińska

Telefon: 32 3491 890

E-mail: b.josinska@swietochlowice.pl

Informacja o organizatorze:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, 41 – 902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10, koło terenowe Świętochłowice
Miejski Konserwator Zabytków, UM w Świętochłowicach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.