fbpx

Zostań organizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa 2024! 

Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD) to święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 48 krajach Europy. W Polsce 32. edycję #EDD obchodzimy pod hasłem Szlaki.Sieci.Połączenia. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator ogólnopolski EDD – zaprasza wszystkie instytucje kultury, depozytariuszy, osoby prywatne do udziału w największym tego typu wydarzeniu w Europie.

 

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna, kulturalna oraz promocja dóbr kultury pośród lokalnych społeczności, ale także zbliżenie do siebie jego organizatorów na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

 

Hasło EDD 2024

 

Tegoroczne hasło – Szlaki.Sieci.Połączenia. – to bezpośrednie odwołanie do projektu Szlaków Kulturowych Rady Europy, który został zainicjowany w 1987 r. przez Radę Europy. Inicjatywa promuje przede wszystkim współpracę kulturalną w powiązaniu z rozwojem turystyki. Polska w 2017 r. podpisała porozumienie i włączyła się w projekt, który tworzy obecnie lista 47 tras, a my jesteśmy częścią 18 z nich. Szlaki posiadają bardzo różnorodny charakter od najstarszych np. Santiago de Compostela, po mniej oczywiste w postaci szlaku pisarek np. Marii Konopnickiej, kończąc na Europejskim Szlaku Ceramiki, gdzie nie może zabraknąć Bolesławca.

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, od lat tworzy w Polsce rozwiązania systemowe sieciując miejsca oraz zarządców dziedzictwa o niezwykłej wartości w skali kraju m.in. nadzorując w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego procedurę wpisu na listę pomników historii. Aktualnie rejestr liczy ponad 129 obiektów, których zasób kształtują układy urbanistyczne, parki, ogrody, dzieła architektury, krajobrazy kulturowe i zabytki techniki. Ustanowione w 1994 r., w tym roku obchodzą swój Jubileusz 30-lecia. Ważną siecią są także obiekty zabytkowe wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz sieci muzeów i innych, branżowych instytucji kultury.

 

Temat przewodni daje również możliwość pokazania różnorodności dziedzictwa niematerialnego, w tym zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim mistrzów rzemiosła i rękodzieła, przekazujących umiejętności kolejnym pokoleniom, których możemy spotkać na licznych szlakach, takich jak: Kraina wątku i osnowy, Opoczyński, czy Małopolski Szlak Rzemiosła.

 

W haśle Szlaki. Sieci. Połączenia. swoje miejsce znajdzie także kultura cyfrowa i cyfrowe bazy danych, które już dziś proponują zwiedzającym wycieczki tematyczne obejmujące trasy po zabytkach lub wirtualne poznanie szlaków i obiektów. Przykładem cyfrowych baz danych, które pozwalają użytkownikom na tworzenie własnych szlaków i sieci jest m.in. portal NID zabytek.pl.

 

Dlaczego warto dołączyć do grona organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa 2024?

 

To wyjątkowa okazja, aby zintegrować ekspertów zajmujących się dziedzictwem z organizatorami na szczeblu lokalnym i krajowym. Otwierając miejsca dziedzictwa w ramach EDD, organizatorzy oraz uczestnicy wnoszą swój wkład w tworzenie nowych Szlaków.Sieci.Połączeń. Tegoroczne hasło ma na celu zachęcić organizatorów do zastanowienia się nad połączeniami, które kształtują nasze dziedzictwo kulturowe oraz zwyczaje.

 

W tym roku ukazała się również broszura Rady Europy dotycząca Europejskich Dni Dziedzictwa 2024. We wstępnie publikacji czytamy:

 

„Sercem tegorocznego hasła EDD Szlaki.Sieci.Połączenia. jest pogląd, że nasze dziedzictwo, zarówno materialne, jak i niematerialne, ma nam wiele do powiedzenia na temat tego, w jaki sposób ludzie, społeczności, kraje i kultury były i są ze sobą połączone dzięki wspólnym wartościom, zwyczajom oraz chęci ochrony i dzielenia się opowieściami oraz miejscami, które stanowią zarówno o naszej indywidualnej, jak i wspólnej historii”.

 

Zachęcamy wszystkich organizatorów wydarzeń, koordynatorów regionalnych oraz osoby zaangażowane w #EDD do lektury, która pozwoli nam jeszcze lepiej przygotować się do 32. edycji wielkiego święta, jakim są wrześniowe Europejskie Dni Dziedzictwa.

 

Twórzmy razem możliwości i okazje do odkrywania lokalnego dziedzictwa, ale także do poznawania historii, osób i miejsc ważnych dla budowania więzi społecznych oraz kulturowych.

 

Szukasz inspiracji? Zachęcamy do zapoznania się z broszurą, w której znajdują się propozycje wydarzeń. Większość z nich zakłada zawiązanie współpracy i więzi, które samo w sobie oznacza budowanie sieci. Więcej w publikacji – <tutaj>

 

Jak dołączyć do Europejskich Dni Dziedzictwa?

 

Wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który znajduje się na stronie <tutaj>. Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorami regionalnymi, którzy odpowiedzą szczegółowo na wszystkie pytania instytucji, które zechcą włączyć się do tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2024 odbędą się we wrześniu, ze szczególnym uwzględnieniem 7-8 września oraz 14-15 września.

 

Więcej informacji na stronie – edd.nid.plnid.pl oraz na mediach społecznościowych NID.

 

Patronem medialnym Europejskich Dni Dziedzictwa jest Polskie Radio S.A.

 

fot. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

 

fot. Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy

 

 

fot. Centrum Koronki Koniakowskiej

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.