fbpx

Wrocław: Warsztaty "Jak zaprojektować ciekawe wydarzenie edukacyjne o lokalnym dziedzictwie?

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu zapraszają na bezpłatne warsztaty z projektowania działań edukacyjnych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się 2 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.30w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu  przy ul. Traugutta 111/113.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość poznania idei Europejskich Dni Dziedzictwa,  nauczenia się jak identyfikować elementy lokalnego dziedzictwa tak, aby z ich wykorzystaniem tworzyć ciekawe działania kulturalne animujące społeczność lokalną. Podczas warsztatów  uczestnicy będą mogli zaprojektować również wydarzenia, które zostaną włączone w obchody tegorocznej edycji EDD „Polski splot”.

Warsztaty są skierowane do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz właścicieli zabytków zainteresowanych współpracą przy Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Program warsztatów:

Godzina  Tematyka
 

09.30-10.00

Wprowadzenie

Powitanie przez gospodarzy

Wprowadzenie do warsztatów, przedstawienie programu spotkania

Przedstawienie osób uczestniczących

 

10.00-10.20

Integracja

Wskaż najbardziej niedoceniany zabytek lub element dziedzictwa w województwie i zaznacz na mapie

Rozmowa – co to za miejsca

Specyfikacja dziedzictwa w województwie/ regionie

 

 

10.20 – 11.15

EDD 2019

Kilka słów o Europejskich Dniach Dziedzictwa (czym są ale i co daje udział w EDD)

Hasło przewodnie „Polski splot” – jak je rozumieć – ćwiczenie z ramkami na wielość interpretacji

Hasło „Polski splot” – dyskusja nad rozumieniem pojęcia

Przedstawienie zasad organizowania wydarzeń w ramach EDD oraz identyfikacji wizualnej EDD

Pytania

11.15 – 11.30Przerwa
 

11.30-12.30

Ciekawość jest w ludziach – pomysły, które przyciągają. Katalogi inspirujących wydarzeń i projektów

Przegląd katalogów – wybór atrakcyjnych wydarzeń z katalogów EDD 2018

Co sprawia, że wydarzenie jest atrakcyjne – lista elementów

Wprowadzenie do teorii Interpretacji Dziedzictwa Freemana Tildena

12.30 – 13.00Lunch
13.00-14.30O tym wydarzeniu ludzie będą mówić – Warsztat z planowania wydarzenia EDD.

Jaki zabytek/ jakie dziedzictwo – dlaczego warto o nim mówić?

Jaki zabytek/ jakie dziedzictwo – co ono może „splatać”?

Dla kogo nasze EDD – kim są osoby uczestniczące w wydarzeniu? Czego potrzebują? Czego poszukują w naszym wydarzeniu i naszym dziedzictwie/zabytku?

Co możemy im dać/ zaproponować?

Prezentacja – dyskusja w grupach

14.30-15.00Podsumowanie

Podsumowanie prac w grupach

Pytania

Zamknięcie warsztatu

Ewaluacja

15.00-15.30/ 16.00Indywidualne konsultacje

Prowadzenie:

Anna Czyżewska wiceprezeska Federacji Mazowia. Od ponad 10 lat zajmująca się dziedzictwem kulturowym, studiami nad pamięcią, edukacją, partycypacją i dialogiem społecznym.

Agnieszka Gajc – koordynatorka programu dotacyjnego „Niepodległa”, etnografka i trenerka.

W celu wzięcia udziału w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i przesłać go na adres: muzeum@muzeumetnograficzne.pldo dnia 26 marca br.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska a.szepetiuk-baranska@muzeumetnograficzne.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa są dofinansowane ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Załączniki:

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.