fbpx

Women Writers Route

Literatura od wieków stanowi integralną część naszej kultury. Niektóre dzieła ukazują historie życiowe i literackie osiągnięć kobiet, które walczyły o swoje prawa. W ramach cyklu #SzlakiKulturoweEDD prezentujemy historię i działanie Europejskiego Szlaku Kobiet Pisarek, który powstał w 2022 r. z inicjatywy Forum of Slavic Cultures. Obecnie szlakiem zarządza Cultural Tourist Association Women Writers Route.

 

 

Celem szlaku jest przedstawienie szerszej publiczności dorobku i życia pisarek pochodzących z krajów słowiańskich, emancypantek z przełomu XIX i XX w. Szlak upowszechnia twórczość literacką, ale także uwrażliwia na rolę kobiet w kulturze i znaczenie przemian społecznych, jakie zaszły na początku XX w.

 

Wśród wartości wskazano, iż:

 

„Szlak ukazuje wyjątkowe historie życiowe i dzieła literackie, które naznaczyły walkę o prawa człowieka, kobiet i mniejszości w XX wieku. Pisarki – bohaterki szlaku, były zapowiedzią zasad równości płci, jakie znamy dzisiaj, zapisane w Powszechnej Deklaracji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ich styl życia oraz częste podróże i wymiany myśli przyczyniły się do dialogu międzykulturowego, a ich literatura kształtuje różnorodność językową i wolność słowa”.

 

Szlak tworzy 6 krajów. Polskę w projekcie reprezentuje Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, które wnosi do galerii pisarek charakterystykę postaci i twórczości Marii Konopnickiej.

 

Maria Konopnicka (1842-1910) jest uważana za jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, której twórczość jest związana z okresem pozytywizmu. Część swoich utworów publikowała pod męskimi pseudonimami, takimi jak: „Ko-mar”, „Jan Sawa”, „Marko”, „Jan Waręż”, „Humanus”, „Ursus”, „Mruczysław Pazurek”.Pisarka redagowała również czasopisma dla kobiet – „Świt” i „Bluszcz”. Jednym z najbardziej znaczących dzieł jest „Rota” –  wydana w 1908 r., patriotyczna pieśń wymierzona przeciw germanizacji Polaków w zaborze pruskim.

 

W Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ukazuje się jako autorka charakterystyczna dla epoki pozytywizmu, z zaangażowaniem społecznym, poszukująca swego miejsca i niezależności w życiu prywatnym. Maria Konopnicka wnosi do szlaku tematy związane z ruchem niepodległościowym, obroną prawa jednostki oraz rozważaniami na temat edukacji dziecięcej.

 

Europejski Szlak Kobiet Pisarek łączy działania różnych instytucji, które umieszczają dziedzictwo kulturowo-literackie i językowe w nowym kontekście. Proponują różne inicjatywy m.in. warsztaty i produkcje dla dzieci, wycieczki z przewodnikiem, wykłady, wymiany studenckie.

 

 

fot. Mateusz Wojnar

 

Maria Konopnicka, fot. Karoli & Pusch, Warszawa ok. 1880.

 

fot. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.