fbpx

Webinarium dla koordynatorów regionalnych i organizatorów EDD

Zapraszamy wszystkich do udziału w webinarium dla koordynatorów regionalnych i organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Spotkanie odbędzie się 8️ lutego, w godz. 10-12.

 

W trakcie webinarium poruszone zostaną informacje dotyczące 3️2. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się pod hasłem Szlaki.Sieci.Połączenia. Organizowane wydarzenie jest świetną okazją do pogłębienia wiedzy i zyskania nowych perspektyw. Podczas webinarium planowana jest również dyskusja oraz interakcja z ekspertami.

 

Dołączcie do naszego wirtualnego spotkania‼️ Link do spotkania jest bez wcześniejszej rejestracji!!

 

🔗https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYzYzVhYzYtNDIyYy00MWQzLTgyY2EtOWNhMzdiZWM2NTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22263a2be6-39c0-4c4d-9b57-59437c69146e%22%2c%22Oid%22%3a%22ae387667-f984-4d6e-a274-ef2fa6c94641%22%7d 

 

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.