fbpx

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „ARCHITEKTURA MIAST”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „ARCHITEKTURA MIAST”. Architektura w służbie potrzebujących – szpitale, przytułki, ochronki w XIX i w 1 połowie XX wieku.

Data i miejsce konferencji:

  • 19–20 wrzesień 2019, Salon Hoffman KPCK w Bydgoszczy, pl. Koscieleckich 6.

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Jacek Woźny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Politechnika Poznańska Wydział Architektury
  • dr hab. Marek Romaniuk, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
  • dr Agnieszka Wysocka – sekretarz naukowy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Idea konferencji:

W oparciu o postępy w medycynie i higienie dokonujące się w XIX wieku pojawiały się nowe koncepcje dotyczące budowy szpitali i budynków dla osób potrzebujących opieki. Ich liczba rosła w XIX-wiecznych miastach ze względu na patologie towarzyszące dynamicznej urbanizacji i rozwojowi demograficznemu: pogorszyła się sytuacja zdrowotna, wybuchały epidemie, rosła liczba bezdomnych i dzieci pozbawionych opieki. Również wojny przyczyniały się do konieczności tworzenia placówek dla ofiar, w pierwszej kolejności dla żołnierzy ale też sierot i uciekinierów z terenów objętych konfliktami. Powstawanie takich instytucji było nie tylko wynikiem indywidualnej empatii i filantropii wynikających z przesłanek religijnych i obyczajowych, ale w coraz większym stopniu zaczęło być uważane za obowiązek samorządów i państwa. Architekci, którzy podejmowali się projektowania tego typu obiektów, nie mieli łatwego zadania – działali w przestrzeni bólu, cierpienia, samotności, a zaofiarować musieli nie tylko budynki funkcjonalne, ale też „przywracające” wiarę i nadzieję. Mając na uwadze racjonalne rozplanowanie wnętrz, nie zapominano o miejscach wspólnych, o zieleni (werandach, ogrodach, dziedzińcach), rozpatrywano rolę światła, kolorów ścian, wydzielano strefy sacrum (kaplice). Czy zawsze udawało się stworzyć optymalne warunki dla potrzebujących? Jak szczytne idee miłosierdzia zderzały się z trudną rzeczywistością XIX i początku XX wieku. Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009, 2012, 2016-2018 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły między innymi oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, architektury sakralnej i terenów zielonych w miastach w XIX i XX wieku).

Cele konferencji:
Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury. Popularno-naukowa formuła spotkania będzie skierowana nie tylko do badaczy danej dziedziny, ale również do miłośników i studentów. Tematy związane z regionem kujawsko-pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie.
Pozytywnie zrecenzowane materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w publikacji zbiorowej.
Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres email: eddteam@kpck.pl do 30 czerwca bieżącego roku. O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 15 lipca.

Opłata konferencyjna:
150 zł (organizacja konferencji i wydawnictwo)
Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i regulują koszty noclegów oraz przejazdów.
Pytania prosimy kierować na adres email: eddteam@kpck.pl lub na nr telefonu: 52 585 15 02. Osoby do kontaktu: dr Agnieszka Wysocka, mgr Bogna Derkowska-Kostkowska, mgr Krystian Strauss.

Organizatorzy:

  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej  www.kpck.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.