fbpx

Szlak Impresjonistów

Impresjonizm narodził się w XIX w., a następnie rozprzestrzenił się w Europie za sprawą twórczości takich malarzy jak Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Alfred Sisley. Impresjoniści sprzeciwiali się w tamtych czasach dominującemu akademizmowi oraz otwierali nowe perspektywy artystyczne. W ramach cyklu #SzlakiKulturoweEDD przedstawiamy historię i działanie Szlaku Impresjonistów, który w 2018 r. otrzymał certyfikację Rady Europy.

 

W 2009 r. powołano we Francji Stowarzyszenie Eau et Lumière, której celem jest promowanie dziedzictwa i wartości turystycznej miejsc znanych z obecności kolonii artystycznych i krajobrazów malowanych przez impresjonistów XIX i XX w.

 

Wśród wartości podkreślono, że:

 

„Impresjonizm, powszechnie ceniony nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, ukazuje europejską różnorodność za pomocą pejzaży, opiewając piękno krajobrazu i sławiąc codzienność. Jest bliski celom Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przedstawiając życie codzienne i społeczeństwo swoich czasów, impresjoniści urzeczywistniali zasady ujęte wiele lat później w konwencji z Faro. Rozwijając się w czasach naznaczonych poważnymi przemianami społecznymi, nurt ten przyczynił się do narodzin nowego społeczeństwa, szanującego różne formy artystycznego wyrazu i hołdującego wolności ekspresji”.

 

Szlak łączy 14 państw. W Polsce projekt reprezentuje Kazimierz Dolny, który położony jest w województwie lubelskim, w krajobrazie Małopolskiego Przełomu Wisły. Przez stulecia miasto związane było ze spływem towarów Wisłą. Wśród zabytków należy wyróżnić dzieła doby nowożytnej, związanych ze sztuką renesansu i manieryzmu. Malownicze krajobrazy sprawiły, że Kazimierz zachwycił malarzy. W 1909 r. Władysław Ślewiński przywiózł tu na plener swoich uczniów, którym chciał pokazać, jakich inspiracji doświadczył w Pont–Aven, gdzie malował wraz z Paulem Gauguinem.

 

Ugruntowanie pozycji Kazimierza jako miasta malarzy datuje się od lat dwudziestych XX w. Przyczynił się do tego prof. Tadeusz Pruszkowski – malarz oraz pierwszy rektor ASP w Warszawie – oraz jego uczniowie. Dziś ich sztukę i losy kolonii artystycznej dokumentują wystawy w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Natomiast w Kamienicy Celejowskiej można podziwiać XVI-wieczne obrazy artystów zauroczonych lokalnym krajobrazem.

 

W muzealnym Domu Kuncewiczów można poznać specyfikę salonu literackiego i życia codziennego w międzywojennym Kazimierzu. Tradycja kolonii artystycznej jest kontynuowana przez powołaną w 2000 r. „Kazimierską Konfraternię Sztuki” zrzeszającą ponad 40 artystów związanych z Kazimierzem.

 

Celem Szlaku Impresjonizmu jest ułatwienie dostępu do wiedzy o sztuce przez pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej. W krajach, które aktualnie współtworzą szlak organizowane są liczne wystawy edukacyjne, spotkania, uroczystości i konferencje. Dla turystów przygotowano sześć tras tematycznych wiodących śladami wybranego artysty lub grupy malarzy.

 

fot. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

 

fot. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

 

fot. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

 

fot. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.