fbpx

Spotkanie koordynatorów krajowych Europejskich Dni Dziedzictwa w Strasburgu

W Europejskim Centrum Młodzieżowym w Strasburgu – 6 i 7 marca – Agata Mucha koordynator krajowy Europejskich Dni Dziedzictwa NID oraz Wiceprzewodnicząca Rady Programowej European Heritage Days wzięła udział w spotkaniu koordynatorów krajowych EDD. Podczas konferencji przedstawiciele państw wymienili się doświadczeniami, które wpłyną na lepszą widoczność projektu EDD oraz podkreślą jego europejski wymiar.

 

Pierwszego dnia obrad uczestnicy rozmawiali na temat bliższej współpracy z przedstawicielami Szlaków Kulturowych Rady Europy. Wspólne hasło, które Polska współdzieli w bieżącej edycji EDD z pozostałymi Państwami brzmi: Szlaki. Sieci. Połączenia. Swoje pomysły na interpretację oraz promocję tegorocznej edycji wygłosili przedstawiciele Finlandii oraz Belgii, którzy poruszyli kwestie mediów, jako środka przekazu oraz przestrzeni prowadzenia kampanii medialnych #EnchantingRoutes.

 

Drugiego dnia na koordynatorów czekała intensywna praca w czterech grupach tematycznych: Europejski wymiar Europejskich Dni Dziedzictwa; współpraca transgraniczna; zaangażowanie młodych ludzi oraz dziedzictwo jako przestrzeń włączenia. Rolę facylitatora ostatniej grupy pełniła Agata Mucha z NID, która wraz z grupami próbowała zdefiniować bariery, jakie mogą wystąpić w ramach organizacji wydarzenia, a także poruszyć kwestie mniejszości, jako istotnych grup, z którymi należy budować płaszczyznę porozumienia. W drugiej części spotkania prowadzący podsumowali rozmowy toczące się w grupach, a także sugestie odnośnie dalszej pracy w wybranych tematach. Dzień zakończyła prezentacja przyszłorocznego hasła Europejskich Dni Dziedzictwa, które koncentruje się na dziedzictwie architektonicznym, w które wprowadziła wszystkich koordynator z Rumunii, architekt Ilena Kisielewicz.

 

Rada programowe Europejskich Dni Dziedzictwa – na dole od prawej: Agata Mucha, wiceprzewodnicząca NID; Liam Montgomery, wiceprzewodniczący Wielka Brytania; Salome Jamburia, przewodnicząca Gruzja. U góry od prawej: Gabrielle Bernoville, Creative Europe Unit, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission; Sergei Bazarya, Programme Manager, European Heritage Days Programme, Council of Europe; Céline Guth, Project Officer, European Heritage Days Programme, Council of Europe, fot. Jenny Mitcalf

Rada programowe Europejskich Dni Dziedzictwa – na dole od prawej: Agata Mucha, wiceprzewodnicząca NID; Liam Montgomery, wiceprzewodniczący Wielka Brytania; Salome Jamburia, przewodnicząca Gruzja. U góry od prawej: Gabrielle Bernoville, Creative Europe Unit, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission; Sergei Bazarya, Programme Manager, European Heritage Days Programme, Council of Europe; Céline Guth, Project Officer, European Heritage Days Programme, Council of Europe, fot. Jenny Mitcalf

Europejskie Dni Dziedzictwa – spotkanie koordynatorów krajowych w Strasburgu, fot. Agata Mucha, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.