fbpx

Ruszył nabór w programie dotacyjnym "Wspólnie dla dziedzictwa"

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu dotacyjnego  „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”

Celem strategicznym Programu jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.  Program wpisuje się w ideę przyświecającą Europejskim Dniom Dziedzictwa dlatego na wyższą ocenę mogą liczyć zadania, które zakładają zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach inicjatywy.

Aplikowanie odbywa się  za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

Nabór wniosków do programu trwa do 30 kwietnia 2019 r. przy czym:

  • wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będą przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,
  • podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla nadawczego).

 

Kontakt: Katarzyna Asińska-Paluch, kasinska@nid.pl, tel. (22) 826 02 39 wew. 112

Pliki do pobrania:

– Wspólnie dla dziedzictwa – regulamin 2019

– Instrukcja wypełniania wniosku 2019

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.