fbpx

Ruszył nabór do 9. edycji programu dotacyjnego Wspólnie dla dziedzictwa

„Wspólnie dla dziedzictwa” to program zapoczątkowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2016 r. z myślą o angażowaniu społeczeństwa w poznawanie oraz opiekę nad lokalnym dziedzictwem kulturowym. Zachęcamy do składania wniosków w tegorocznej edycji. Budżet programu wynosi 1 220 000 zł. 

 

Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 

 1. organizacje pozarządowe, które planują realizować projekty obejmujące prace porządkowe przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnych ewidencjach zabytków,
 2. osoby, które aplikują o dofinansowanie zadań polegających m.in. na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego) czy wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturowych, np. tradycji rękodzielniczych, tradycyjnych technik budowlanych,
 3. partnerzy i współorganizatorzy projektów edukacyjnych i popularyzujących wiedzę na temat wartości dziedzictwa materialnego oraz promujące dobre praktyki w zakresie poszukiwania zabytków zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego.

 

W projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe uczestniczą wolontariusze, którzy mają okazję zyskać nowe doświadczenie i podnieść swoje kompetencje z zakresu opieki nad dziedzictwem kulturowym.

 

Wnioski można składać do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00.

 

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkachttps://witkac.pl/Account/Login#/contest/view/31256

 

 

Zapraszamy także do wzięcia udziału w webinarium na temat przygotowania projektów w ramach programu dotacyjnego. Spotkanie odbędzie się 10 maja, o godz. 10.00, na platformie Teams. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

 

Webinarium adresowane jest w szczególności do:

 

 1. organizacji pozarządowych planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”,
 2. partnerów i współorganizatorów projektów,
 3. społecznych opiekunów zabytków,
 4. osób i instytucji zaangażowanych w społeczną opiekę nad zabytkami,
 5. miłośników dziedzictwa.

 

Program webinarium:

 

 1. Otwarcie spotkania – dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 2. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów z programu Wspólnie dla dziedzictwa 2024 – Renata Olech, koordynator programu „Wspólnie dla dziedzictwa” NID
 3. Niezbędne działania w projekcie identyfikacji, inwentaryzacji i dokumentacji zabytków w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz dobre praktyki ewidencjonowania zabytków – Ligia Kwiatkowska, Kierownik Działu Rejestru i Ewidencji Zabytków
 4. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Więcej informacji na stronie – NID – nabór wniosków do programu

Link do rejestracji – rejestracja uczestników

 

fot. Stowarzyszeniem Wieża-Książęca w Siedlecinie/Zamek we Wleniu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.