fbpx

Nowy system identyfikacji wizualnej - nowy wizerunek Europejskich Dni Dziedzictwa

W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Częścią tych ważnych obchodów są Europejskie Dni Dziedzictwa, których tegoroczna odsłona odbędzie się w nowej kreacji wizualnej. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator inicjatywy – postanowił wprowadzić  system identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa, który składa się ze specjalnie dobranej kolorystyki, oryginalnych czcionek, zaprojektowanych piktogramów, czarno-białej fotografii.

– W tym roku będziemy obchodzić 26. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa – inicjatywy, która na dobre wpisała się we wrześniowy kalendarz kulturalny – podkreśla Bartosz Skaldawski p. o. Dyrektora NID – Niemniej budowanie marki EDD trwa cały czas. Nowa wizualizacja jest połączeniem nowoczesnego designu z tradycją. Chcemy opowiadać o dziedzictwie kulturowym z użyciem współczesnych form przekazu, a identyfikacja EDD jest odzwierciedleniem takich działań.

System identyfikacji wizualnej został skonstruowany wokół rozumienia dziedzictwa kulturowego jako dziedzictwo materialne i niematerialne oraz upływ czasu, który twórcy wizualizacji przyrównali do mechanizmu obróbki kamienia przez wodę i stopniowego zaokrąglania jego krawędzi. Ta metafora w szczególności posłużyła jako inspiracja do stworzenia specjalnej czcionki, za pomocą której zapisywana jest nazwa Europejskich Dni Dziedzictwa.

Jeśli chodzi o kolorystykę zastosowaną w systemie to jest to niebieskie tło nawiązujące do logotypu EDD, lecz w jaśniejszym odcieniu. Ciekawym elementem identyfikacji jest zestaw piktogramów pokazujący różnorodność dziedzictwa za pomocą symboli istotnych w danym regionie obiektów czy tradycji. W nowej wizualizacji zdjęcia są prezentowane w czarno-białej konwencji, co umożliwia stosowanie zarówno zdjęć archiwalnych, jak i współczesnych.

Zmieniona kreacja ma za zadanie przyciągnąć uwagę uczestników, a także ujednolicić przekaz wizualny EDD na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Ma nadać inicjatywie wspólną tożsamość oraz usprawnić promocję poszczególnych wydarzeń. Podmioty organizujące wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będą zobligowane do stosowania nowej wizualizacji.

– System pomoże nam uporządkować i ujednolicić materiały graficzne, które powstają w ramach EDD, co wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności marki. Będziemy zachęcać organizatorów, aby przygotowując plakat wydarzenia, stosowali naszą gotową szatę graficzną – mówi Ewelina Warnel, koordynator ogólnopolski EDD.

Na bazie zaproponowanego systemu zostały stworzone materiały promocyjne, z myślą o organizatorach EDD na wszystkich poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim, a także lokalnym. Materiały promocyjne zawierają: plakat ogólnopolski, afisz wojewódzki, informator wojewódzki, plakat wydarzenia, poddruk do plakatu,  banner internetowy. Do materiałów przekazywanych organizatorom będzie dołączana instrukcja przygotowywania grafik zgodnych z systemem.

Został również sporządzony specjalny podręcznik opisujący działanie systemu identyfikacji wizualnej, który jest dostępny TUTAJ

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.