fbpx

Nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej” na 2024 rok

Zachęcamy wszystkich do składania wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej” na 2024 rok. Zapraszamy również do udziału w webinarium na temat przygotowania projektów w ramach programu dotacyjnego.

 

W ramach programu uprawnieni Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktykami wpisanymi do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 

  1. organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego,
  2. samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  3. kościoły i związki wyznaniowe.

 

Budżet programu na 2024 r. wynosi 500 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania może wynieść od 5 000 zł do 40 000 zł.

 

Listę i Rejestr prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

 

Aplikowanie do programu odbywa się za pomocą platformy Witkac – link do konkursu

 

Wnioski można składać do 22 maja 2024 r. do godz. 15.00.

 

 

Zapraszamy również do udziału w webinarium na temat przygotowania projektów w ramach programu dotacyjnego. Spotkanie odbędzie się 8 maja, o godz. 11.00, na platformie Teams. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

Webinarium adresowane jest w szczególności do:

 

  1. depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  2. organizacji pozarządowych, samorządowych instytucji kultury oraz kościołów i związków wyznaniowych planujących złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Niematerialne – przekaż dalej,
  3. partnerów i współorganizatorów projektów.

 

Program webinarium:

 

  1. Otwarcie spotkania – Elżbieta Ofat, Zastępca Dyrektora NID
  2. Omówienie celów programu i działań, które mogą być realizowane w ramach składanych zadań – Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik Zespołu ds. Dziedzictwa niematerialnego w NID
  3. Informacje i wskazówki na temat zasad formalnych ubiegania się o dofinansowanie projektów w programie „Niematerialne – przekaż dalej” – Małgorzata Brzozowska, koordynator programu
  4. Odpowiedzi na pytania.

 

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Więcej informacji na stronie – NID – nabór wniosków do programu

Link do rejestracji na webinarium –  rejestracja uczestników

 

fot. K. Dąbrowski

 

fot. K. Dąbrowski

 

fot. K. Dąbrowski

 

fot. Patrycja Adamska-Malesza

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.