fbpx

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

W Zamku Królewski w Warszawie – 18 kwietnia – odbył się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Tematem przewodnim obchodów był jubileusz 30-lecia pierwszych pomników historii oraz 70-lecie Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 roku.

 

MDOZ  został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata. Jest to także święto wszystkich osób, które ratują zabytki i sprawują nad nimi opiekę. Wśród nich są również nasi organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa. Dziękujemy Wam za trud pracy włożony w ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki Wam uczestnicy #EDD podczas trwania projektu mogą bezpłatnie zwiedzać zabytki, nawet te na co dzień niedostępne.

 

W pierwszej części uroczystości MDOZ, Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska, wręczyła odznaczenia dla służb konserwatorskich i osób zasłużonych dla bezpieczeństwa dziedzictwa kultury.

 

Druga część spotkania poświęcona była wystąpieniom programowym, które skupiały się na przedstawieniu znaczenia oraz roli ochrony dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej jako istotnego czynnika walki zbrojnej zarówno w perspektywie historycznej, ale także współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem dziedzictwa oraz możliwości wykorzystania nowych technologii w służbie zabytkom.

 

“Ocalić najcenniejsze – to cel jednej z najważniejszych instytucji systemu ochrony zabytków w Polsce tj. „pomników historii”. Pomnik historii to nie tylko zaszczytny tytuł, przywilej, wsparcie, ale również wielkie zobowiązanie – nie tylko opiekunów tych miejsc, ale nas wszystkich. Pomniki historii są po to, aby zwrócić uwagę na to, jakie skarby mamy w swojej kulturze” – powiedziała dyrektor Narodowego Instytut Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska, podczas swojej prelekcji o 30-leciu pomników historii.

 

Obchody MDOZ zakończył występ artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków <tutaj>

 

Więcej na stronie – https://nid.pl/2024/04/18/za-nami-glowne-obchody-miedzynarodowego-dnia-ochrony-zabytkow-2024/

 

_____________________

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

fot. Patrycja Adamczyk/NID

 

zastępca dyrektora NID Elżbieta Ofat, dyrektor NID dr hab. Katarzyna Zalasińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie Ziemowit Koźmiński, fot. Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media

 

Główne obchody MDOZ 2024 w Zamku Królewskim, odznaczeni odznaką honorową “Zasłużony dla kultury polskiej”, fot. Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.