fbpx

Inauguracja kampanii społecznej pt. "Krajobraz mojego miasta"

Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych i społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy „Krajobraz mojego miasta” przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obraz powstał z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Generalnej Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zarówno kampania, jak i materiał filmowy poruszają wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod warstwą materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra z np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu.

W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.

Warto podkreślić, że tematyka filmu i całej kampanii doskonale współgra z tegorocznym hasłem Europejskich Dni Dziedzictwa: „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu” i może stanowić inspirację  do przygotowania poszczególnych wydarzeń w całym kraju

Więcej informacji na temat filmu i samej kampanii „Krajobraz mojego miasta”, a także porad planistycznych znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej: www.krajobrazmojegomiasta.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.