fbpx

Europejskie Dni Dziedzictwa – spotkanie koordynatorów krajowych w Strasburgu

W siedzibie Rady Europy w Strasburgu – 28 i 29 listopada – odbyło się spotkanie koordynatorów krajowych Europejskich Dni Dziedzictwa (#EDD). Przedstawiciele państw biorących udział w projekcie, mieli okazję podsumować dotychczasowe osiągnięcia oraz omówić plany na 2024 rok. Podczas konferencji odbyły się także wybory nowego składu Rady Programu #EDD przy Radzie Europy. Wiceprzewodniczącą została Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynatorka regionalna #EDD w województwie śląskim.  

 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca programu Europejskich Dni Dziedzictwa, Alma Kauräte z Litwy oraz Sergei Bazarya, kierownik biura #EDD przy Radzie Europy. Blok wprowadzający składał się z prezentacji dziewięciu państw, które zrelacjonowały tegoroczną odsłonę projektu pod hasłem „Żywe dziedzictwo”.

 

Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa podkreśliła, że tegoroczna edycja EDD w Polsce była połączona z obchodami jubileuszu 20 – lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pokazała, jak ważną rolę w kultywowaniu tradycji i dziedzictwa regionalnego odgrywają depozytariusze. Omówiła również najważniejsze wydarzenia oraz sposób ich promocji i komunikacji z wykorzystaniem hasztagu #EDD. Poza prelegentką z Polski, swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele Armenii, Belgi, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Irlandii, Rumunii i Słowenii.

 

W dalszej części spotkania omówiono plany na 2024 r., przybliżając zagadnienia związane m.in. ze Szlakami Kulturowymi Rady Europy, Szlakiem cesarza Karola V oraz Europejską Fundacją Młodych. Przedstawiono także projekt #HeritageMakers, w który Polska angażuje się po raz pierwszy.

 

Drugiego dnia miało miejsce podsumowanie i ewaluacja programów realizowanych przez Radę Europy w ramach #EDD. Omówiono wyniki programów Historie Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Młodzi Twórcy Dziedzictwa Europejskiego. W ramach dyskusji poruszono również kwestie promocji Europejskich Dni Dziedzictwa w mediach społecznościowych.

 

Na zakończenie spotkania odbyły się wybory do Rady Programu #EDD przy Radzie Europy. Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, objęła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Programu, wspólnie z koordynatorami z Wielkiej Brytanii i Belgii. Przewodniczącą została Salome Jamburia z Gruzji. Gratulujemy!

 

fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

fot. Agata Mucha/ Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

fot. Agata Mucha/Narodowy Instytut Dziedzictwa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.