fbpx

Europejskie Dni Archeologii

Europejskie Dni Archeologii (#EDA) to inicjatywa realizowana w Polsce od 2019 r., która została zainicjowana w 2010 r. jako wydarzenie francuskie przez Narodowy Instytut Archeologicznych Badań Ratowniczych (Inrap). W tegorocznej edycji projektu 60 organizatorów przygotowało ponad 150 wydarzeń. Obchody EDA 2024 odbędą się w najbliższy weekend 𝟏4-16 czerwca br. 

 

Celem Europejskich Dni Archeologii jest popularyzacja dziedzictwa archeologicznego, zachęcenie do jego odkrywania i uwrażliwienie na kwestię jego ochrony.

 

Europejskie Dni Archeologii to wydarzenia, które prezentują bogactwo dziedzictwa archeologicznego. Uczestnicy mają okazję do skorzystania z licznych atrakcji i wzięcia udziału w żywej lekcji historii. Inicjatywa promuje oraz prezentuje działania zabytków archeologicznych, ale także przedstawia formy poznania historii, poprzez aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury.

 

Inauguracja EDA 2024 w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie 

 

12 czerwca w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Archeologii. Miejsce spotkania nawiązuje do jubileuszu 30-lecia nadania pierwszym polskim zabytkom statusu pomnika historii. Na początku lat dziewięćdziesiątych ówcześni członkowie Rady Ochrony Zabytków sporządzili listę 100 obiektów spełniających kryteria opracowane dla miejsc światowego dziedzictwa z uwzględnieniem aspektu historycznego związanego z dziejami Polski. Na tej podstawie przygotowano pierwszą listę i 8 września 1994 r., ówczesny Prezydent RP Lech Wałęsa wydał zarządzenia ustanawiające pierwsze w Polsce pomniki historii. Wpisy uporządkowano alfabetycznie i tak na pierwszej pozycji pojawił się Biskupin.

 

Inaugurację #EDA2024 otworzyło wystąpienie dr Henryka Dąbrowskiego, dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Następnie uczestnicy wysłuchali nagranych przemówień Bożeny Żelazowskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnej Konserwator Zabytków oraz Marleny Happach, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Europejskie Dni Archeologii to ponad sto wydarzeń w całej Polsce, które są wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z zabytkami sprzed tysięcy lat. Zachęcam gorąco do udziału w zaplanowanych wydarzeniach. Warto wziąć udział w żywej lekcji historii i poznać tajniki pracy archeologów z bliska oraz odkryć bogactwo naszego archeologicznego dziedzictwa – powiedziała Bożena Żelazowska, Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalna Konserwator Zabytków.

 

Już po raz szósty Polska uczestniczy w Europejskich Dniach Archeologii. Mamy przyjemność być dzisiaj w Biskupinie – miejscu symbolicznym dla polskiej archeologii, gdzie rozpoczęły się profesjonalne, multidyscyplinarne badania, a także miejscu, które 30 lat temu zostało uznane za pomnik historii. Jest to święto nas wszystkich – osób zaangażowanych w badanie i popularyzację wiedzy o zabytkach. Trzeba pamiętać, że archeologia to zasób, który raz zniszczony, nie może być odtworzony. Te czasami niepozorne ślady to tajemniczy przekaz z przeszłości, który państwo – jako eksperci i specjaliści – mogą z tego trudnego języka przetłumaczyć – podkreśliła Marlena Happach, p.o. dyrektor Narodowego Instytut Dziedzictwa.

 

Inauguracja wzbogacona była o interesujące prelekcje, debatę oraz spacer archeologiczny.

 

Spotkanie prasowe EDA 2024 w Muzeum Narodowym w Warszawie

 

14 czerwca w Galerii Faras Muzeum Narodowe w Warszawie, odbyło się spotkanie prasowe z okazji rozpoczęcia Europejskich Dni Archeologii 2024. Jako krajowy koordynator EDA, Narodowy Instytut Dziedzictwa z ogromną satysfakcją obserwuje, jak inicjatywa rozszerza się na więcej miejscowości, dając coraz większemu gronu osób szansę na budowanie relacji z lokalnym dziedzictwem.

 

Tutaj, w Galerii Faras jesteśmy dzięki pracy naszych specjalistów, to właśnie w tym muzeum pracował profesor Kazimierz Michałowski, kierownik misji archeologicznej, która odkryła malowidła w katedrze w Faras. (…) W Muzeum Narodowym w Warszawie mamy ogromną świadomość tego, jak ważne jest opowiadanie o archeologii przyszłym pokoleniom, dlatego skupiamy się na działalności edukacyjnej. Tylko w zeszłym roku, 124 000 osób skorzystało z naszej oferty edukacyjnej, a galerie, które prezentują dziedzictwo archeologiczne odwiedziło 270 000 osób – powiedziała Małgorzata Łobocka, zastępca dyrektora d. komunikacji i edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. 

 

NID jako nowo powołana instytucja czerpie z doświadczenia dwóch instytutów – Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. (…) Dzięki wzajemnej synergii, inspiracji i współpracy wierzę, że uda nam się osiągnąć jeszcze lepszą jakość działań w zakresie ochrony dziedzictwa. (…) Ważne, by specjalistyczne i hermetyczne odkrycia przetłumaczyć na język dla nas wszystkich zrozumiały, dzięki czemu możemy odczytać komunikat z przeszłości, niezwykle istotny również dzisiaj – zaznaczyła Marlena Happach, dyrektor Narodowego Instytut Dziedzictwa.

 

Na koniec spotkania wystąpiła dr Nina Glińska, koordynator Europejskich Dni Archeologii z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która zaprezentowała ideę święta archeologii oraz charakter wydarzeń organizowanych w ramach EDA:

 

Europejskie Dni Archeologii to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim edukację o archeologii, a w dłuższej perspektywie ochronę dziedzictwa. Jako archeolodzy, na co dzień publikując wyniki swoich badań, posługujemy się specjalistycznym językiem, a zabytki archeologiczne są często niewidoczne. Chcemy więc pokazać to, czego nie widać, przybliżyć specyfikę pracy archeologa, opowiedzieć, co dzieję się z zabytkami po ich odkryciu.

 

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić Galerię Faras, po której oprowadziła prof. Aleksandra Sulikowska, kurator wystawy.

 

W tym roku 60 organizatorów przygotowało ponad 150 wydarzeń. Obchody #EDA2024 odbędą się w najbliższy weekend 14-16 czerwca br.  Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach!

 

Program wydarzeń – <tutaj>

Patronatem medialnym Europejskich Dni Archeologii jest Polskie Radio S.A. i Archeologia Żywa.

 

fot. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

 

Wystąpienia otwierające inaugurację EDA 2024 – koordynatorka Europejskich Dni Archeologii z Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr Nina Glińska, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie dr Henryk Paweł Dąbrowski, fot. Paweł Hołubiec

 

fot. Paweł Hołubiec/NID

 

 

fot. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

 

Spotkanie prasowe EDA 2024 – fot. Patrycja Adamczyk/NID

 

Spotkanie prasowe Eda 2024 – p.o. dyrektorka NID Marlena Happach, fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

Spotkanie prasowe EDA 2024 – koordynatorka Europejskich Dni Archeologii z Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr Nina Glińska, fot. Tobiasz Bułynko/NID

 

 

Spotkanie prasowe EDA 2024 – zastępczyni dyrektora ds. komunikacji i edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie Małgorzata Łabocka, fot. Tobiasz Bułynko/NID

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.