fbpx

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą liczne wydarzenia przybliżające i promujące dziedzictwo materialne i niematerialne Starego Kontynentu.  Zaplanowane we wrześniu Europejskie Dni Dziedzictwa stanowią częścią tych obchodów. W Polsce koordynatorem ERDK jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału! 

Ogólnymi celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są:

  • zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego,
  • zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości,
  • wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

Jeśli organizują Państwo wydarzenie kulturalne, kampanię lub projekt naukowy związany z tematem dziedzictwa? Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o oficjalny patronat ERDK 2018. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie http://erdk2018.pl/pl/patronat-erdk 

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzono tę rolę Międzynarodowemu Centrum Kultury. MCK podejmie w ramach ERDK 2018 szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym (www.mck.krakow.pl).

Więcej informacji na temat nadchodzących wydarzeń i Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego można znaleźć na stronie: www.erdk2018.pl 

Zapraszamy też na www.facebook.com/ERDK2018 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.