fbpx

Bydgoszcz. Warsztaty "Jak zaprojektować ciekawe wydarzenie edukacyjne o lokalnym dziedzictwie?

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne warsztaty z projektowania działań edukacyjnych o lokalnym dziedzictwie kulturowym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość poznania idei Europejskich Dni Dziedzictwa, metod i narzędzi związanych z tworzeniem działań kulturalnych wykorzystując zasoby lokalnego dziedzictwa. Podczas warsztatów również uczestnicy będą mogli zaprojektować  wydarzenia, które zostaną włączone w obchody tegorocznej edycji EDD „Polski splot”.

Program

Godzina  Tematyka
 

09.30-10.00

Wprowadzenie

Powitanie przez gospodarzy

Wprowadzenie do warsztatów, przedstawienie programu spotkania

Przedstawienie osób uczestniczących

 

10.00-10.20

Integracja

Wskaż najbardziej niedoceniany zabytek lub element dziedzictwa w województwie i zaznacz na mapie

Rozmowa – co to za miejsca

Specyfikacja dziedzictwa w województwie/ regionie

 

 

10.20 – 11.15

EDD 2019

Kilka słów o Europejskich Dniach Dziedzictwa (czym są ale i co daje udział w EDD)

Hasło przewodnie „Polski splot” – jak je rozumieć – ćwiczenie z ramkami na wielość interpretacji

Hasło „Polski splot” – dyskusja nad rozumieniem pojęcia

Przedstawienie zasad organizowania wydarzeń w ramach EDD oraz identyfikacji wizualnej EDD

Pytania

11.15 – 11.30Przerwa
 

11.30-12.30

Ciekawość jest w ludziach – pomysły, które przyciągają. Katalogi inspirujących wydarzeń i projektów

Przegląd katalogów – wybór atrakcyjnych wydarzeń z katalogów EDD 2018

Co sprawia, że wydarzenie jest atrakcyjne – lista elementów

Wprowadzenie do teorii Interpretacji Dziedzictwa Freemana Tildena

12.30 – 13.00Lunch
13.00-14.30O tym wydarzeniu ludzie będą mówić – Warsztat z planowania wydarzenia EDD.

Jaki zabytek/ jakie dziedzictwo – dlaczego warto o nim mówić?

Jaki zabytek/ jakie dziedzictwo – co ono może „splatać”?

Dla kogo nasze EDD – kim są osoby uczestniczące w wydarzeniu? Czego potrzebują? Czego poszukują w naszym wydarzeniu i naszym dziedzictwie/zabytku?

Co możemy im dać/ zaproponować?

Prezentacja – dyskusja w grupach

14.30-15.00Podsumowanie

Podsumowanie prac w grupach

Pytania

Zamknięcie warsztatu

Ewaluacja

15.00-15.30Indywidualne konsultacje

Prowadzące:

Anna Czyżewska wiceprezeska Federacji Mazowia. Od ponad 10 lat zajmująca się dziedzictwem kulturowym, studiami nad pamięcią, edukacją, partycypacją i dialogiem społecznym.

Paulina Kobza etnografka, animatorka kultury, trenerka. Przez wiele lat była związana z Narodowym Centrum Kultury, gdzie odpowiadała za koordynację programu szkoleniowego „Kultura bez wyjątku” i corocznej konferencji dla animatorów kultury „Ogólnopolska Giełda Projektów”. Obecnie współpracuje z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

 

Warsztaty są skierowane do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz właścicieli zabytków zainteresowanych współpracą przy Europejskich Dniach Dziedzictwa.

 

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeń jest dostępna pod adresem:
http://edd-kpck.pl/images/EDD/warsztaty-EDD-2019.docx

W celu wzięcia udziału w warsztatach należy wypełnić formularz i przesłać go na adres: eddteam@kpck.pl do dnia 10 kwietnia. Ze względu na charakter warsztatów do udziału w spotkaniu zapraszamy dwóch przedstawicieli z danej organizacji/instytucji. Szczegóły związane z tematyką warsztatów są zawarte w załączonym programie. Dodatkowych informacji udziela: Krystian Strauss z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy (eddteam@kpck.pl).

Europejskie Dni Dziedzictwa są dofinansowane ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.