fbpx

30 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce!

Już po raz 30. zapraszamy na wielkie święto dziedzictwa! W sobotę 10 września rusza tegoroczna, jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, projektu kulturalno-edukacyjnego, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. W kolejne dwa wrześniowe weekendy w całej Polsce będziemy mogli doświadczyć wszystkiego najlepszego, co lokalne zabytki, historia i tradycje mają do zaoferowania!

 

Organizowane w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa zostały zainicjowane przez Radę Europy i Komisję Europejską z myślą o przybliżeniu dóbr kultury mieszkańcom Starego Kontynentu i zbliżeniu do siebie państw-organizatorów. W dwa weekendy września mamy szansę bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki i korzystać z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych we wszystkich województwach. Na uczestników czekają warsztaty, spotkania, rajdy, wystawy, koncerty, pokazy i wiele innych wydarzeń, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć historię oraz kulturę lokalną, regionalną i narodową; dziedzictwo wielkiej Ojczyzny i tych małych ojczyzn.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to przedsięwzięcie organizacyjne na wielką skalę. Co roku w tworzeniu oferty wydarzeń uczestniczy ok. 500 organizatorów: instytucji kulturalnych i oświatowych, stowarzyszeń, , pasjonatów dziedzictwa, edukatorów, regionalistów, przewodników turystycznych i prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych. Łącznie organizują oni średnio 1000 wydarzeń, w których bierze udział od 200 000 do 300 000 osób w całym kraju.

 

Od 2007 r. za narodową koordynację obchodów EDD odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (ówczesny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków). Wraz z przejęciem projektu przez Ośrodek podjęto decyzję o wyborze dorocznych tematów przewodnich wspólnych dla całego kraju. Dzięki temu na przestrzeni lat mogliśmy uczestniczyć w imprezach organizowanych pod tak intrygującymi hasłami, jak: „Kamienie milowe”, „Polski splot”, „Tajemnice codzienności”, „Nie od razu Polskę zbudowano”, „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” czy „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”. Każde z tych haseł stanowiło dla organizatorów inspirację do tworzenia wydarzeń i przybliżania odbiorcom wybranego fragmentu polskiej historii i kultury. Jednocześnie każda edycja EDD wzbudza entuzjazm zarówno wśród organizatorów. Organizowane wydarzenia to efekt niestrudzonej pracy 16 koordynatorów regionalnych: pracowników NID i urzędów marszałkowskich, muzeów i instytucji pozarządowych.

 

Tegoroczną, jubileuszową edycję obchodzimy pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”, które nawiązuje do podpisanej przez Polskę w ubiegłym roku konwencji FARO o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe łączy pokolenia, integruje społeczności, grupy i narody, pozwalając im trwać dzięki wspólnym wartościom. Rozwijanie i utrzymywanie więzi międzyludzkich – zarówno tych grupowych, jak i prywatnych  – nie byłoby możliwe bez różnorodnych sposobów komunikowania się. Rozwijane i doskonalone na przestrzeni dziejów formy kontaktu stanowią ważny i niezwykle ciekawy element naszego dziedzictwa kulturowego. Zarówno symboliczne sposoby porozumiewania się, jak i okazje oraz miejsca sprzyjające wymianie myśli i idei, infrastruktura, wielkie konstrukcje i wynalazki techniczne sprzyjają utrzymywaniu łączności oraz więzi nie tylko ze współczesnymi nam ludźmi, ale – za pomocą zarejestrowanych słów i obrazów – także z przeszłością. Do odkrywania tego niezwykle bogatego i różnorodnego dziedzictwa zapraszamy Was w tym roku!

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w naszym kraju to doskonała okazja, aby lepiej poznać i docenić dziedzictwo, którego jesteśmy spadkobiercami. Szczególnie gorąco zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach, w których wezmą udział także przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pierwszym z nich jest regionalna inauguracja EDD na zamku w Janowcu – Oddziale Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Wydarzenie to zyskuje w tym roku wymiar szczególny ze względu na inicjatywę dokonania wpisu wielowiekowego janowieckiego obrzędu bębnienia wielkanocnego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prawdziwa gratka czeka na miłośników wsi i sielskiego życia: skansen w Ciechanowcu zaprasza na jesienne wykopki zwieńczone wspólnym pieczeniem ziemniaków w ognisku. Równie serdecznie zapraszamy do znajdującej się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, przepięknej, zachowanej w znakomitym stanie prawosławnej świątyni południowej Małopolski – cerkwi św. Paraskewy w Radrużu. Doświadczymy w niej mistycznej, nostalgicznej atmosfery Kresów, którą jest przesiąknięta. Wśród miejsc szczególnych do odwiedzenia w czasie tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa nie może zabraknąć Zamku Królewskiego w Warszawie, symbolu polskiej niepodległości i statusu państwa polskiego wśród krajów Europy i świata.

 

***

 

Trzydziesta edycja Europejskich Dni Dziedzictwa objęta jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

 

Patronatem medialnym projekt objęło Polskie Radio.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.