fbpx

"Życie od kuchni"

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

14:00

Data zakończenia:

21 listopada 2021

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Życie od kuchni” to tytuł wystawy oraz lekcji muzealnej, których głównym celem będzie ukazanie w szerokiej perspektywie czasowej przedmiotów i sprzętów związanych ze zdobywaniem, obróbką, przygotowaniem i podawaniem oraz spożywaniem jedzenia.

Wystawa oraz towarzysząca jej lekcja muzealna o wspólnym tytule „Życie od kuchni” będą skierowane do szerokiego grona odbiorców. Okazała ekspozycja, na którą zarezerwowaliśmy aż trzy sale wystawowe, będzie dawała zwiedzającym możliwość prześledzenia historii przedmiotów i sprzętów związanych ze zdobywaniem, obróbką, przygotowaniem i podawaniem oraz spożywaniem jedzenia od czasów starożytnych aż po współczesność. Poza ciekawymi i różnorodnymi artefaktami nie zabraknie również odniesień do szeroko rozumianej kultury duchowej i głęboko zakorzenionej lokalnej obyczajowości.
Wystawa będzie miała za zadanie przybliżenie tytułowego „Życia od kuchni” regionu hrubieszowskiego, który może poszczycić się niezwykle ciekawymi dziejami, w które wpisana jest również wielokulturowość Hrubieszowa i okolic.
Lekcja muzealna będzie skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – przygotowana w przystosowanych do danej kategorii wiekowej standardach i wymogach, również tych wynikających z podstawy programowej i zadań wpisanych w lekcje przybliżające uczniom historię ich małej ojczyzny.
Lekcja muzealna będzie odbywała się w otoczeniu wystawy, urozmaicona prezentacją multimedialną.
Wystawa będzie miała ważny aspekt łączenia pokoleń poprzez międzypokoleniowe opowieści, kiedy to dziadkowie i rodzice będą mogli wspominając swoją młodość opowiadać o dawnej kuchni swoim wnukom i dzieciom.
Na wystawie będą prezentowane obiekty pochodzące ze zbiorów własnych Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, jak również pochodzące z zasobów okolicznych izb regionalnych, ośrodków kultury, osób prywatnych i kolekcjonerów. Włączenie lokalnych środowisk wiejskich oraz osób prywatnych w powstawanie wystawy będzie znacząco przyczyniało się do wzrostu poczucia wspólnotowości i pogłębianiu poczucia lokalnego patriotyzmu.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

14:00

Data zakończenia:

21 listopada 2021

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
ul. 3-go Maja 11
22-500 Hrubieszów

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Osoba kontaktowa: Beata Bitner

Telefon: 84 696 27 83

E-mail: etno@muzeum-hrubieszow.com.pl

WWW: https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie jest instytucją o charakterze regionalnym. W ramach stałych wystaw są prezentowane: archeologia, historia, etnografia i sztuka ziemi hrubieszowskiej. Sukcesywnie organizowane są różnorodne wystawy czasowe i prowadzona jest działalność edukacyjna.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.