fbpx

Zwiedzanie dawnego Zamku Królewskiego w Piotrkowie

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

19 września 2021

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w kolejnej edycji EDD, która odbędzie się w bezpiecznej formule z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W dniach 18-19 września, w godzinach 10:00 – 18:00, osoby odwiedzające Piotrków Trybunalski będą mogły bezpłatnie zwiedzić dawny Zamek Królewski i poznać jego wielowiekową historię.

 

Zamek Zygmunta I Starego wybudowany został w Piotrkowie w latach 1511-1519. Za ostatnich Jagiellonów zamek stanowił miejsce obrad sejmu i senatu, będąc kolebką polskiego parlamentaryzmu. Od 1578 r. w zamku odbywały się obrady najwyższego sądu Rzeczypospolitej – Trybunału Koronnego. W 1657 r. budynek został uszkodzony podczas potopu szwedzkiego, a około 1679 r. odbudowany. Po rozbiorach Polski budowla niszczała, zaborca rosyjski nie widział konieczności przeprowadzania żadnych prac remontowych. Pożar z 1865 r. dokończył dzieła zniszczenia. Zaborcy rosyjscy w 1867 r. nakazali rozbiórkę ostatniej kondygnacji budynku i przebudowanie go dla potrzeb wojska rosyjskiego. Na niższych kondygnacjach skuto nadprożne gzymsy, parapety okienne i renesansowe portale. W budynku urządzono cerkiew prawosławną, piekarnię, kancelarię pułkową i magazyny. Zamek, odzyskany w 1918 r., stał się siedzibą Muzeum i taką rolę, po licznych pracach konserwatorskich i remontach, pełni do dziś.

 

Zwiedzanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z wystawami czasowymi oraz z wystawami stałymi, w tym m.in. :

 

  • „Rola Piotrkowa Trybunalskiego w dziejach państwa polskiego”;
  • Wystawa mebli gdańskich z XIX w.;
  • Galeria portretu XVIII – XIX w.;
  • Wystawa etnograficzna pn. „Z naszej wsi”;
  • Wystawa mebli historycznych z różnych epok;
  • Galeria obrazów – „Poczet władców i królów Polski”.

Data rozpoczęcia:

18 września 2021

sobota

10:00

Data zakończenia:

19 września 2021

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Plac Zamkowy 4
97-300 Piotrków Trybunalski

woj. łódzkie

Organizator

Nazwa: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Osoba kontaktowa: Natalia Dubrowin

Telefon: 44 646 52 72

E-mail: sekretariat@muzeumpiotrkow.pl

WWW: https://muzeumpiotrkow.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest instytucją kultury, do której zadań należy gromadzenie, przechowywania, konserwowanie, opracowanie i udostępnianie zabytków z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, militariów oraz związanych z historią miasta i regionu.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.