Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie

Data rozpoczęcia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dnia 16 września w godzinach 10:00 i 11:00 zapraszamy na zwiedzanie zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody ,,Filtry” w Warszawie dwie 25-osobowe grupy. Zbiórka przy bramie głównej (ul. Koszykowa).

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie jest obiektem o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jest także unikatem w skali Europy ze względu na doskonały stan zachowania i użytkowanie zgodne z pierwotnym przeznaczeniem. Stanowi on nie tylko wybitny zabytek techniki świadczący o wysokim poziomie nowatorskiej myśli technicznej inżynierów, ale także dzieło o szczególnych wartościach artystycznych i historycznych, znajdujące poczesne miejsce w krajobrazie kulturowym oraz panoramie stolicy. Rozwiązania technologiczne i architektoniczne zabudowań Stacji Filtrów, interesująca kompozycja przestrzenna, a przede wszystkim trwałość substancji, zachowanie funkcji oraz perspektywiczny charakter tej realizacji świadczą o jej fenomenie i najwyższych wartościach zabytkowych.Powstanie Stacji Filtrów należy przypisać inicjatywie i niezłomnej postawie prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza, który 20 maja 1876 r. doprowadził do podpisania umowy na projekt wodociągu i kanalizacji dla miasta Warszawy z Williamem Lindleyem – jednym z najwybitniejszych inżynierów od urządzeń wodno-kanalizacyjnych, mającym na swym koncie podobne projekty w całej Europie (w Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Frankfurcie nad Menem, Pradze czy Moskwie). Gotowy projekt po dwóch latach złożony został w Magistracie, a 11 lipca 1881 r. umowę ostateczną na pierwszą serię robót podpisał z miastem syn twórcy, William Heerlen Lindley, który stał się też autorem projektów szczegółowych i kierownikiem robót. „Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya” uznany został za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 4 stycznia 2012 r.

Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie www.rejestracja.zabytek.pl od dnia 27 sierpnia 2018 r. od godziny 12.00

Stacja jest pracującym zakładem wodociągowym, dlatego warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem (dzieci i młodzież – legitymacji szkolnej). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu tylko pod opieką dorosłych.

 


Data rozpoczęcia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Brama Główna

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna