fbpx

Wykład monograficzny z prezentacją

Data rozpoczęcia:

11 września 2020

piątek

17:00

Data zakończenia:

11 września 2020

piątek

18:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wykład dra Tadeusza Banaszka pt. Jednostki obrony terytorialnej w Ostrowcu 1966-1979

Wykład jest realizowany w ramach cyklu spotkań historycznych pn. „„Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” (VII edycja), które współfinansuje Województwo Świętokrzyskie.
Wygłosi go dr Tadeusz Banaszek, historyk specjalizujący się w dziejach obronności.

Data rozpoczęcia:

11 września 2020

piątek

17:00

Data zakończenia:

11 września 2020

piątek

18:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

os. Stawki 45 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Osoba kontaktowa: Monika Bryła-Mazurkiewicz

Telefon: 694834511

E-mail: gesta.uh@wp.pl

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty, sztuki, szerzenia wiedzy historycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.