fbpx

Wykład monograficzny "Historia Kolonii Inwalidzkiej"

Data rozpoczęcia:

18 września 2020

piątek

17:00

Data zakończenia:

18 września 2020

piątek

18:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wykład monograficzny z prezentacją „Historia Kolonii Inwalidzkiej”

Wykład monograficzny z prezentacją „Historia Kolonii Inwalidzkiej” realizowany w ramach cyklu spotkań historycznych „Ciebie Jedną kocham…- czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie (VII edycja) współfinansowanych przez Województwo Świętokrzyskie.
Wygłosi go regionalistka Jadwiga Banasik.

Data rozpoczęcia:

18 września 2020

piątek

17:00

Data zakończenia:

18 września 2020

piątek

18:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

os. Stawki 45 Ostrowiec

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Osoba kontaktowa: Monika Bryła-Mazurkiewicz

Telefon: 694834511

E-mail: gesta.uh@wp.pl

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. M. Radwana prowadzi działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty, sztuki, szerzenia wiedzy historycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.